ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 3 2023 (week 9 - 12)

In periode 3, van 27 februari tot en met 26 maart, daalde het aantal uren met 17% en daalde de omzet met 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 30% en de omzet is gedaald met 14% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Het aantal uren daalde met 9% en de omzet steeg met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren daalde met 12% en de omzet daalde met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De volgende ABU-marktmonitor verschijnt op 16 mei 2023.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen