ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 4 2023 (week 13 - 16)

In periode 4, van 27 maart tot en met 23 april, daalde het aantal uren met 17% en daalde de omzet met 7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector
    Het aantal uren daalde met 27% en de omzet is gedaald met 12% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector
    Het aantal uren daalde met 12% en de omzet daalde met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector
    Het aantal uren daalde met 13% en de omzet daalde met 3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De volgende ABU-marktmonitor verschijnt op 13 juni 2023.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen