ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 5 2022 (25 april t/m 22 mei)

In periode 5 daalde het aantal uren met 11% en daalde de omzet met 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode één werkbare dag meer had dan in dezelfde periode vorig jaar, is er een correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 26% en de omzet is gedaald met 15% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Het aantal uren bleef gelijk en de omzet steeg met 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren daalde met 5% en de omzet steeg met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De volgende ABU-marktmonitor verschijnt op 12 juli 2022.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen