ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 9 2022 (15 augustus t/m 11 september)

In periode 9 daalde het aantal uren met 7% en steeg de omzet met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 18% en de omzet is gedaald met 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Het aantal uren bleef gelijk en de omzet steeg met 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren daalde met 13% en de omzet daalde met 3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De volgende ABU-marktmonitor verschijnt op 1 november 2022.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen