ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

UWV: Aantal WW-uitkeringen in juni gelijk aan mei

Het aantal lopende WW uitkeringen is in juni gelijk gebleven ten opzichte van de vorige maand, dat meldt het UWV. Eind juni waren er namelijk 300.600 WW-uitkeringen, vergelijkbaar met het aantal van eind mei (301.100). Het is voor het eerst sinds maart dat het aantal WW-uitkeringen niet is toegenomen. Dat komt doordat in juni vrijwel evenveel nieuwe uitkeringen werden toegekend als beëindigd.

Het UWV verstrekte in juni 33.000 nieuwe uitkeringen, bijna 50 procent meer vergeleken met een jaar geleden.  Maar na een grote piek in april (14.700) is het nu voor de tweede maand op rij dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen is afgenomen. In mei was de instroom namelijk ook al fors lager dan in april het geval was.

Verschillen tussen sectoren

In juni nam het aantal WW-uitkeringen opnieuw toe in de schoonmaak (+3,6%), horeca en catering (+3,3%) en cultuursector (+2,2%), al is deze toename weer wat vlakker dan voorheen. Het zijn sectoren die hard geraakt zijn door de coronacrisis, en ondanks alle versoepelingen van de maatregelen nog steeds hinder ervaren. De horecabedrijven en culturele instellingen konden weliswaar open op 1 juni, maar konden vaak niet volledige omzet draaien vanwege de contact beperkende maatregelen.

Net als in mei zijn ook in juni het aantal lopende WW uitkeringen afgenomen in de landbouw (-10,2%) en de bouwsector (-5,1%). Dit is deels te verklaren door het seizoenseffect: in de wintermaanden is er minder werk in deze sectoren.

Uitzendbranche

In de uitzendbranche nam het aantal lopende WW uitkeringen in juni met 1,2% toe tot 52.233.

Toename WW in Amsterdam

In de meeste regio’s bleef het aantal lopende WW-uitkeringen in juni gelijk. In de regio Groot-Amsterdam nam het aantal WW-uitkeringen toe met 4,3 procent. Dit komt omdat de horeca en cultuursector sterk vertegenwoordigd zijn in de hoofdstad. In Friesland (-3 procent) en Drenthe (-3,6 procent) daalde het aantal WW-uitkeringen het meest.

Gerelateerde artikelen