ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

UWV: Regio in Beeld 2020

De coronacrisis heeft een grote impact op de werkgelegenheid in Nederland. In alle regio’s is een terugval van werkgelegenheid onvermijdelijk. Toch is de impact niet in alle regio’s even groot. Zo worden Groot Amsterdam en Zuidoost-Nederland hard geraakt en behoren Groningen en Rijk van Nijmegen tot de regio’s die het minst getroffen worden. Dit komt omdat de impact van de coronacrisis niet op alle sectoren even groot is. Ook zijn de getroffen sectoren, niet overal in het land even sterk vertegenwoordigd.

Met Regio in Beeld van UWV geeft u per arbeidsmarktregio inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers.

  • Welke impact heeft corona op de werkgelegenheid?
  • In welke sectoren is het werk afgenomen of juist toegenomen?
  • En wat is het arbeidspotentieel in de betreffende regio?
  • Hoeveel werkzoekenden zijn er? In de WW, bijstand of met een arbeidsbeperking?

In deze tijd hebben uitzendbureaus als u vaker behoefte aan korte en actuele informatie. Daarom komt UWV voortaan vaker uit met “Regio in Beeld”. Houd daarom de UWV-website goed in de gaten!

Overigens naast de rapporten biedt UWV tegenwoordig ook een interactief dashboard met daarin alle actuele cijfers over vacatures, het aantal geregistreerde werkzoekenden (met en zonder dienstverband), WW-cijfers, Banenafspraak en de spanning-indicator op de arbeidsmarkt. In het dashboard maakt u zelf eenvoudige selecties en vergelijkingen. Zo ziet u in één oogopslag alle actuele arbeidsmarktinformatie voor uw regio(‘s).

Gerelateerde artikelen