ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

38% van Oekraïense vluchtelingen werkt als uitzendkracht

Het aandeel vluchtelingen uit Oekraïne dat werk heeft in Nederland, is dit jaar verder gestegen. Op 1 mei 2023 had de helft van de circa 68 duizend vluchtelingen tussen de 15 en 65 jaar betaald werk in loondienst. Op 1 november 2022 was dat nog 44%. De toename is het sterkst onder vrouwen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Meeste Oekraïense vluchtelingen werkzaam als uitzendkracht

De meeste Oekraïense vluchtelingen waren werkzaam als uitzendkracht (38%), 31% had een ander tijdelijk dienstverband en 28% werkte als oproepkracht. Het grootste deel werkte in deeltijd: de meesten werkten 30 tot 35 uur (29%); 18% werkte voltijds (35 uur of meer).

Toename het sterkst onder vrouwen

Het aandeel in loondienst nam het sterkst toe onder vrouwen, van 44% in november 2022 naar 51% in mei 2023. Onder jonge mannen (15 tot 25 jaar) nam in diezelfde periode het aandeel werknemers het minst toe, van 38% naar 41%.

Meerderheid werkzaam in zakelijke dienstverlening

De meerderheid van de Oekraïense vluchtelingen werkte in de sector zakelijke dienstverlening (51%). Onder deze bedrijfstak vallen ook uitzendbureaus. Vaak is niet na te gaan naar welke bedrijfstak uitzendkrachten worden uitgezonden. Behalve in de zakelijke dienstverlening werkten er naar verhouding ook veel Oekraïense vluchtelingen in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca (31%).

Oekraïense vluchtelingen in loondienst wisselden relatief vaak van werkgever. Van de mensen die zowel op 1 juli 2022 als op 1 mei 2023 werkzaam waren, wisselde 39% in de tussentijd van werkgever.

Gerelateerde artikelen