ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Humanitaire opvang Oekraïense vluchtelingen momenteel belangrijker dan werk 

De Russische inval in Oekraïne leidt tot een ongekende vluchtelingestroom in Europa. Deze humanitaire crisis moet voortvarend worden opgepakt. Dit begint met de opvang van vluchtelingen in de regio, in andere landen en in Nederland. Humanitaire huisvesting, medische zorg en psychosociale hulp vinden wij op dit moment de prioriteiten voor de gevluchte mannen, vrouwen en hun kinderen. Ook is het cruciaal dat gevluchte kinderen zo snel mogelijk toegang krijgen tot het onderwijs en zorg.  

In de media verschijnen berichten dat uitzenders de Oekraïners graag zien komen om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. De ABU vindt deze uitspraken op dit moment voorbarig en ongepast. Ze doen geen recht aan de schrijnende situatie.  

De EU heeft gemeenschappelijke en ruimhartige afspraken gemaakt over de opvang van vluchtelingen. Daartoe behoort de mogelijkheid voor Oekraïense vluchtelingen om te werken in EU-lidstaten. Ook in de Nederlandse politiek is dit onderwerp van gesprek. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de voorwaarden waaronder vluchtelingen uit Oekraïne hier kunnen werken. Die duidelijkheid verwachten wij in de komende dagen.  

De ABU vindt dat werk belangrijk is voor vluchtelingen om hun weg te vinden in Nederland. Wij kunnen daar tegen die tijd een bijdrage aan leveren. Wij zijn in nauw contact met het ministerie van SZW en VNO-NCW over de voorwaarden waaronder de toegang tot de arbeidsmarkt zorgvuldig, veilig en verantwoord kan plaatsvinden. Daarbij moeten misstanden worden voorkomen en vinden wij in ieder geval een meldplicht voor werkgevers belangrijk. Zodra over deze voorwaarden meer bekend is, informeren wij u. In deze fase vinden we – nogmaals – dat humanitaire opvang prioriteit heeft en hopen we nog veel meer dat de vluchtelingen snel naar hun eigen huis terug kunnen keren.  

Gerelateerde artikelen