ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Oekraïense vluchtelingen zijn geen arbeidsmigranten

Oekraïense vluchtelingen mogen per 1 april zonder een tewerkstellingsvergunning voor een periode van een jaar aan het werk in Nederland. Wel moeten zij zijn geregistreerd bij de gemeente waar zij onderdak vinden. Dat geeft immers recht op een BSN. Dat is goed nieuws voor Oekraïners die – na tot rust te zijn gekomen – niet bij de pakken neer willen zitten. Alle werkgevers in Nederland, dus ook de uitzenders, zijn verplicht om een melding te doen bij het UWV als zij een vluchteling uit Oekraïne aan werk helpen. 

De ABU is hiervan een groot voorstander. De groep tijdelijk beschermden (zoals dat in beleidstaal heet) bestaat immers uit potentieel kwetsbare, soms getraumatiseerde mensen. Het is – naast adequate hulpverlening – belangrijk dat – als zij gaan werken – dat kunnen doen volgens cao’s en wet- en regelgeving en tegen goede arbeidsvoorwaarden en onder goede arbeidsomstandigheden. 

Wat mij opvalt in de publiciteit is dat Oekraïense vluchtelingen al snel worden aangeduid als arbeidsmigranten. Het tegendeel is waar. Arbeidsmigranten gaan uit vrije keuze op zoek naar werk in een ander land. Vluchtelingen uit het oorlogsgebied doen dat niet: zij zijn gedwongen weg te gaan en willen niets liever dan zo snel mogelijk weer naar huis gaan.  

De oproep van FNV om in dit verband haast te maken met de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Roemer – gericht op wonen en werken van arbeidsmigranten – kan ik dan ook niet helemaal plaatsen. Uiteraard deel ik met FNV de zorg over misstanden en hoe die te voorkomen. Dat geldt voor alle werkenden. Tegelijkertijd: Oekraïense vluchtelingen zijn geen arbeidsmigranten. Voor die groep wordt heel hard gewerkt om de aanbevelingen van Roemer zoals verplichte certificering in de uitzendbranche, verder vorm en inhoud te geven. Waar het wringt is het enorme tekort aan huisvesting. Dat geldt voor heel Nederland. Dat is niet zo maar opgelost. 

Mijn pleidooi: de vluchtelingenstroom is van een enorme omvang. Laten we met vereende krachten deze mensen een goede plek in de samenleving bieden. Werk kan daarbij horen. Mits dat op een verantwoorde manier gebeurt.  

Gerelateerde artikelen