ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Top 3 misverstanden over payrolling

Veel oude misverstanden blijken hardnekkig. Daardoor dreigen payrollkrachten afgeschilderd te worden als tweederangs werknemers. Werkgevers en werknemers kiezen zelf voor payrolling, om allerlei redenen:

 • Flexibel te blijven en dat netjes te organiseren met goede arbeidsvoorwaarden.
 • Banen te creëren die met een ‘vast’ contract onhaalbaar zijn.
 • Als werkgever ontzorgd worden bij de administratieve rompslomp en de juridische kanten van het werkgeverschap.
 • Als werkgever de begeleiding bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en risicobeheersing overlaten aan een specialist.

De Top 3 misverstanden

 1. Payrollmedewerkers krijgen mindere arbeidsvoorwaarden dan vaste medewerkers bij hetzelfde bedrijf.

  Hoe zit het wel? Payrollkrachten ontvangen vanaf hun eerste werkdag dezelfde belangrijkste beloningselementen als medewerkers in directe dienst bij de inlener (in een gelijke of gelijkwaardige functie). Met onder andere: loon, toeslagen, arbeidsduurverkorting, kostenvergoedingen, periodieken en loonsverhogingen. De overige arbeidsvoorwaarden zoals beloning bij ziekte of vakantiedagen zijn in de ABU-CAO vastgelegd. Met de vermoedelijke komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt de positie van payrollwerknemers zelfs nog sterker.

 2. Payrollmedewerkers krijgen geen scholing.

  Hoe zit het wel? Ook payrollmedewerkers hebben recht op scholing. ABU- leden zijn verplicht 1,02% van het brutoloon per jaar te besteden aan scholing van werknemers. Dit kunnen zij zelf organiseren of overdragen aan het opleidingsfonds voor de flexbranche (STOOF). Uiteraard kunnen payrollbedrijven ook extra investeren in scholing. Dit gebeurt ook regelmatig, want zo vergroten zij de mogelijkheden voor de inzet van payrollkrachten bij opdrachtgevers.

 3. Payrollmedewerkers bouwen geen pensioen op.

  Hoe zit het wel? Payrollkrachten bouwen gewoon pensioen op bij het pensioenfonds voor de flexbranche (StiPP). Een aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds van de sector behoort ook regelmatig tot de mogelijkheden. Alle werkgevers in de payroll-, uitzend- en/of detacheringsbranche zijn verplicht aangesloten bij StiPP. Met de vermoedelijke komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) krijgen payrollwerknemers zelfs nog een betere pensioenregeling.