ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Argumenten voor en tegen gedwongen pensioen

De typische uitzendkracht is een ‘slaper’: iemand die ergens kort werkt en een klein potje pensioenrechten decennialang met zich mee sleept. De kosten zijn hoog en het uiteindelijke pensioen wordt afgekocht of is heel klein.

Wij zijn een van de opdrachtgevers van het Kaartenboek Flexibel omgaan met pensioen gemaakt door de Argumentenfabriek. Hoe gaan we zorgen dat mensen die (via uitzendbureaus) werken in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel of schoonmaak een beter pensioen krijgen?

Het boek behandelt argumenten voor en tegen varianten van gedwongen vermogensopbouw. Is het in het belang van werknemers om een of andere vorm van (gedwongen) vermogensopbouw in te voeren? Of is het beter om het brutoloon gewoon te verhogen? Het boek is een reeks kaar-ten met argumenten voor en tegen gedwongen vermogensopbouw, vanuit het standpunt van de werknemer.

Gerelateerde artikelen