ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Definitieve cijfers en bedragen StiPP 2021

Zoals ieder jaar publiceert de ABU informatie over de kostprijselementen voor het komende jaar. In de laatste versie van dit document – versie 1.1. van eind vorig jaar – stonden de voorlopige premies van StiPP opgenomen.

Inmiddels zijn de definitieve cijfers bekend geworden. We hebben ons document hierop geactualiseerd in versie 1.2.

Het maximum pensioengevend uurloon is € 31,15 en de uurfranchise is € 7,01. De definitieve gegevens van StiPP zijn hiermee gelijk aan de eerder gepubliceerde voorlopige gegevens. Bekijk de bijgewerkte versie van de toelichting op de kostprijselementen hier (voor ABU-leden).

Gerelateerde artikelen