ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

StiPP: voorlopige cijfers en bedragen 2024 zijn bekend

Pensioenfonds StiPP heeft de voorlopige gegevens bekendgemaakt waarmee u in 2024 de pensioenpremie berekent. De voorlopige uurfranchise is € 8,45 (dit was in 2023 € 7,86) en het voorlopig maximum pensioengevend uurloon is € 38,26 (dit was in 2023 € 35,77). De premiepercentages van de basis- en plusregeling wijzigen niet. Het volledige bericht leest u hier.

Toetredingsleeftijd vanaf 2024 verlaags naar 18 jaar

Zoals eerder bericht is de wettelijke toetredingsleeftijd in pensioenregelingen door de Wet toekomst pensioenen verlaagd van 21 naar 18 jaar. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2024 uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst vanaf 18 jaar pensioen gaan opbouwen in de pensioenregeling bij StiPP, in plaats van vanaf 21 jaar.

Gerelateerde artikelen