ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gemiste kansen

Gelukkig voor de medewerkers in de uitzendsector gaat de automatische waardeoverdracht nu toch eindelijk van start, zo staat te lezen de Volkskrant van vandaag, waarin ook StiPP-bestuurder Raimond Schikhof aan het woord komt. Echter, met de grote hervormingen van arbeidsmarkt en pensioenstelsel wil het nog maar niet lukken.

Enige tijd terug heeft het kabinet de Wet arbeidsmarkt in balans gepresenteerd. Het advies van de Raad van State was vernietigend. De Raad betoogt dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals flexibilisering en het groeiend aantal zzp’ers, alleen in onderlinge samenhang kunnen worden opgelost. Helaas heeft het kabinet niets met dit advies gedaan en daardoor zal ook de Wab niet leiden tot die door iedereen gewenste balans.

En nu is recent het polderoverleg over de hervorming van het pensioenstelsel opnieuw vastgelopen. De vakbonden spelen hoog spel. Zij verwachten dat het kabinet het uiteindelijk niet aan zal durven om de pensioenen te korten. Het kabinet aan de andere kant lijkt verlamd nu het zijn meerderheid in de Senaat binnenkort dreigt te verliezen en durfde niet de besluiten te nemen die noodzakelijk zijn.

Het is niet vastgelopen op de vormgeving van het nieuwe pensioen zelf. Er lag een goed en bijna volledig uitonderhandeld akkoord voor een toekomstbestendig stelsel. Een stelsel waarbij weer indexatie voor werkenden en gepensioneerden mogelijk zou zijn en waarbij de doorsneesystematiek zou zijn afgeschaft. Zowel werkgevers als vakbonden waren over hun eigen schaduw heen gesprongen.

Het is vastgelopen op onder meer de vraagstukken van de AOW-leeftijd en de positie van zzp’ers, naast vraagstukken als hoe om te gaan met vervroegd uittreden. Maar ook deze punten zijn van groot belang en vragen om een oplossing op korte termijn. De wens van de bonden om de pensioenopbouw van zzp’ers te regelen, is een reële, gelet ook op het commentaar van de Raad van State bij de Wab. Doordat veel zzp’ers geen pensioen opbouwen, ontstaan er onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt en op termijn armoede onder ouderen. Een vorm van verplichte pensioenopbouw of ten minste opting-out (deelname, tenzij) is nodig.

Daarnaast vroegen de vakbonden om een herziening van de 1 op 1 koppeling van de stijging van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. Een punt dat met name van belang is voor de jongeren. Deze koppeling is onhoudbaar, zo erkent ook het kabinet. Niet elk gewonnen leeftijdsjaar is immers een gezond jaar. Maar een herziening van de koppeling kost structureel geld, reden waarom het kabinet het niet aandurfde om hierover een harde afspraak te maken. Ook in de Tweede Kamer is, zo bleek in het debat vooralsnog alleen een meerderheid te vinden voor een studie.

Onvoorstelbaar dat partijen het overleg hebben laten vastlopen, terwijl de sociaaleconomische problemen zo urgent zijn. Hoogste tijd dat partijen weer om tafel gaan en het lef tonen dat de maatschappij van hen eist.

Gerelateerde artikelen