ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kleine verandering, grote gevolgen

In Den Haag wordt in het gebouw van de SER koortsachtig gewerkt aan een deal over een grote pensioenhervorming. Of het na tien(!) jaar discussie dan toch eindelijk zover gaat komen dat we een broodnodig nieuw stelsel krijgen, is nu nog onduidelijk. Echter, voor onze eigen sector en zijn werknemers is een andere kleine wijziging in pensioenwetgeving ook zeer belangrijk. Het gaat om de Wet waardoverdracht klein pensioen. Een beter pensioen tegen lagere kosten wordt daardoor mogelijk.

Ons pensioenfonds StiPP kent door de aard en het karakter van de uitzendsector veel slapers (mensen die niet langer werkzaam zijn in de sector en geen pensioen meer opbouwen bij StiPP). In veel gevallen zijn dit mensen met een heel klein pensioen. Voor deze kleine pensioenen zijn de uitvoeringskosten echter net zo hoog als voor grote pensioenen. Dit betekent dat de uitvoerings-kosten binnen StiPP relatief hoog zijn, uitvoeringskosten die ten koste gaan van de pensioenop-bouw!

De aanpassing in de wet regelt dat kleine pensioenen (minder dan 474 euro bruto per jaar) kun-nen worden overgedragen aan het nieuwe pensioenfonds van die oude deelnemer. Het overdragende pensioenfonds moet gedurende vijf jaar controleren of de oude deelnemer nu ergens anders pensioen opbouwt. Is dat het geval, dan kan het kleine pensioen worden overgedragen aan het nieuwe pensioenfonds. Is dat niet het geval, dan mag na vijf jaar het kleine pensioen alsnog worden afgekocht.

Voor de hele kleine pensioenen, minder dan 2 euro per jaar, is in de wet geregeld dat deze komen te vervallen en dat het vermogen ten goede komt aan de andere deelnemers in het fonds.

Deze wet kan in principe leiden tot een forse beperking van het aantal slapers met kleine pensi-oenen bij StiPP en daarmee tot een daling van de uitvoeringskosten, waardoor meer geld overblijft voor pensioenopbouw.

Voor degenen voor wie de uitzendbaan een opstap is geweest naar regulier werk, is het voordeel van deze wet bovendien dat zijn pensioen wordt samengevoegd met het pensioen van de sector waarin hij nu werkt. Kortom, geen versnippering meer. Al met al een mooi resultaat voor onze sector en zijn werknemers met dank ook aan de lobby van StiPP!