ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verbeterde pensioenregeling uitzendkrachten

In overleg met de sociale partners willen we komen tot een betere pensioenregeling voor de sector. Deze moet de huidige Basisregeling en Plusregeling gaan vervangen.

De nieuwe pensioenregeling voor uitzendkrachten moet de volgende kenmerken hebben:

  1. Een premieregeling, net als in de huidige regelingen.
  2. Een kortere, veranwoorde wachttijd: hoeveel korter wordt onderzocht door sociale partners.
  3. Een leeftijdsonafhankelijke premie in plaats van de doorsneesystematiek.
  4. Premieheffing gebeurt over de pensioengrondslag (relevant salaris min franchise).
  5. Zowel werkgever als werknemer dragen vanaf deelname bij aan de premie.
  6. Het relevante salaris wordt zo geformuleerd dat het eenvoudig uitlegbaar is – dit leidt tot min-der discussie bij de uitvoering.

Gerelateerde artikelen