ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Omgaan met stakingen

Weet u dat er bij een bedrijf gestaakt wordt? Dan mag u geen arbeidskrachten uitzenden om het werk van de stakers over te nemen. Dit ‘onderkruipersverbod’ staat in artikel 10 van de Waadi. Het onderkruipersverbod geldt voor uitzendbureaus en niet voor opdrachtgevers. Werken uw mensen al in de betreffende ondernemingen? Informeer hen dat ze geen werk van de stakende werknemers overnemen.

Ook voor de staking brengt het risico’s met zich mee om arbeidskrachten te leveren wanneer sprake is van een arbeidsconflict. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Leden kunnen contact opnemen met de helpdesk om zich te laten adviseren.

Als uitzendonderneming mag u geen uitzendkrachten aantrekken met het oog op het arbeidsconflict en de staking. Dat staat in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen.

Vertel uw uitzendkrachten over de staking en wijs hen op het verbod van het overnemen van werkzaamheden van stakende collega’s. Het komt wel eens voor dat uitzendkrachten de vraag krijgen van de opdrachtgever om extra uren te werken of op een andere (gestaakte) afdeling te werken, wat zoals gezegd in strijd is met de Waadi en de gedragsregels. Voorkom dat u hier achteraf mee geconfronteerd wordt.

De ISZW kan een onderzoek instellen om vast te stellen of de uitzendonderneming in strijd handelt met het onderkruipersverbod. Als de inspectie vaststelt dat de uitzendonderneming in overtreding is, kan dit leiden tot een gerechtelijke procedure.

Doorbetaling opdrachtgeverstarief tijdens staking

Uiteraard hoeft u uitzendkrachten die zelf meedoen aan de staking niet door te betalen. In sommige gevallen geldt wel een doorbetalingsplicht, namelijk voor uitzendkrachten die ingedeeld zijn om te werken, dat ook willen, maar door de staking niet kunnen werken. Het gaat dan om uitzendkrachten met een fase B- of C-contract en sommigen met een fase-A-contract. Er moeten daarbij wel bepaalde omstandigheden gelden. Neem bij vragen hierover contact op met de ABU-helpdesk.

Kunt u deze uren doorberekenen aan de opdrachtgever? Wellicht, als u in de relatie met de opdrachtgever de Algemene Voorwaarden van de ABU van toepassing heeft verklaard. In deze Algemene Voorwaarden is namelijk in artikel 5 samengevat het volgende opgenomen:

  1. De opdrachtgever is het opdrachtgeverstarief verschuldigd, ook als hij tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen – wat het geval is bij staking.
  2. Maar als u met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen bent dat de tewerkstelling opgeschort kan worden – én de opdrachtgever aantoont dat hij de uitzendkracht niet te werk kan stellen of dat hij geen werk heeft voor de uitzendkracht – hoeft de opdrachtgever tijdens deze periode het opdrachtgeverstarief niet te betalen. Dit geldt alleen als de uitzendonderneming zelf geen verplichting tot loondoorbetaling bij de uitzendkracht heeft. Dit betekent bijvoorbeeld voor alle fase B- en C- uitzendkrachten – waar de uitzendondernemingen het loon van de uitzendkracht moeten betalen omdat zij zich voor arbeid melden bij de opdrachtgever en er geen beroep gedaan kan worden op loondoorbetalingsuitsluiting – dat de opdrachtgever op grond van de algemene voorwaarden altijd verplicht is het opdrachtgeverstarief te betalen.

Gerelateerde artikelen