ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Oproep

Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben fan van de wekelijkse column van Frank Kalshoven in de Volkskrant. Deze zaterdag had Kalshoven een Andersommetje. Geïnspireerd door de analyse van de arbeidsmarkt van het kabinet en natuurlijk de Wet arbeidsmarkt in balans die vorige week naar de Kamer werd gestuurd.

Er is inderdaad niet zo gek veel mis met de arbeidsmarktanalyse van het kabinet. Het is echter wat al te gemakkelijk om ervan uit te gaan dat het aandeel flex wel zal dalen door de spelregels aan te passen. De geschiedenis heeft ons geleerd dat – ondanks de aanpassing van de spelregels, denk aan de Wet flexibiliteit en zekerheid (1999) en aanpassingen daarop in 2013 – er veel nieuwe, op flexibiliteit gebaseerde productiemodellen zijn bijgekomen.

Nu hoor ik iedereen al zeggen dat daarmee het bewijs is geleverd dat de spelregels niet hebben gedeugd en dat er hoog nodig wijzigingen moeten worden doorgevoerd. De vraag is echter of die nieuwe spelregels aan die flexibiliteit een halt kunnen en moeten toeroepen.

Frank Kalshoven betoogt dat er meer welvaart wordt geproduceerd als er sprake is van hogere, niet materiële baten. Zekerheid is er daarvan een. Daar is op zich niet veel tegen in te brengen. Ook niet tegen het aanmerken van zekerheid als een niet materiële bate. Gemakshalve neem ik aan dat hier zekerheid voor werkenden wordt bedoeld en de continuïteit van de onderneming niet wordt meegewogen.

Kalshoven maakt de zekerheid van de werkende afhankelijk van de vorm van het contract. Vast biedt die zekerheid wel en flex biedt dat niet, is zijn aanname. Het Andersommetje dreigt daarmee een wandeling in een doodlopende weg te worden. Zolang de discussie over werk- en inkomenszekerheid gekoppeld blijft aan de vorm van het contract, beperken we ons onnodig in zowel de discussie over al dan niet levensvatbare productiemodellen, als in de ontwikkeling van de kwaliteit van de beroepsbevolking.

Daarom de oproep aan Kalshoven om als lid van de Commissie-Borstlap, de commissie die in opdracht van minister Koolmees onafhankelijk advies over de arbeidsmarkt van de toekomst gaat uitbrengen, de discussie over werkzekerheid los te koppelen van de contractvorm. Dat gaat iedereen een stuk helpen!