ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Normenkader toelatingsstelsel vraagt veel van uitleners

Het zal niemand in de uitzendbranche ontgaan zijn: het normenkader van het toekomstige toelatingsstelsel is vorige week in internetconsultatie gegaan. Voor mij is het normenkader niet nieuw, aangezien we als ABU betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe stelsel, maar het is nu voor het eerst openbaar. Het nieuwe normenkader zal veel vergen van uitleners.

Hoewel gebaseerd op het vertrouwde SNA-normenkader, is een deel daarvan aangescherpt en zijn er vooral nieuwe normen toegevoegd. Meer normen betekenen meer regeldruk, langere inspecties en hogere kosten. Ik noem bijvoorbeeld de aangescherpte eisen rondom de arbeidsovereenkomst, de impact van de uitgebreidere definitie van arbeidsmigranten in vergelijking met de ABU-cao, de verplichting om documenten in de landstaal aan te bieden door samen te werken met een beëdigde vertaler, de verplichting om de begin- en eindtijden van de werkzaamheden van arbeidskrachten te registreren waarvoor de medewerking van de inlener essentieel is. En hiermee ben ik nog niet volledig.

Er komt veel af op uitleners. Daarom hebben wij voor onze leden een GAP-analyse gemaakt, zodat ze direct kunnen zien aan welke normeisen ze al voldoen op basis van hun SNA-certificering en het ABU-keurmerk, en wat nieuw is. Onze leden staan goed opgesteld, maar de impact blijft groot. Gelukkig kunnen ze rekenen op onze volledige ondersteuning bij de implementatie. Intussen blijven wij ons inspannen voor een effectief en uitvoerbaar toelatingsstelsel, waarvan een werkbaar normenkader een cruciaal element vormt.

Het is goed dat de minister het normenkader in internetconsultatie heeft geplaatst. Meer feedback vanuit de praktijk is niet alleen wenselijk, maar keihard nodig. Ik ben benieuwd naar de reacties.

Gerelateerde artikelen