ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU-vicevoorzitter Leonie Belonje: “Op zoek naar nieuwe balans flexibiliteit en zekerheid”

De recente onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tonen overduidelijk de meerwaarde van uitzendwerk aan, zegt Leonie Belonje, Chief Human Resources Officer bij USG People en vicevoorzitter van de ABU. Maar uit de onderzoeken komen tevens een aantal terechte kritiekpunten naar voren, meent ze.

“Uit de onderzoeken die het ministerie heeft laten doen naar de positie van uitzendkrachten en de ontwikkeling van driehoeksrelaties, blijkt dat er veel dingen heel erg goed gaan in onze branche,” zegt Belonje aan het begin van het gesprek. “De onderzoeken zijn een bevestiging dat wij aantoonbaar invulling geven aan het naar werk brengen van mensen. De uitzendbranche weet beter én efficiënter vraag en aanbod bij elkaar te brengen dan welke partij dan ook. Daarnaast staat buiten kijf dat wij een belangrijke opstapfunctie hebben voor veel doelgroepen aan de basis van de arbeidsmarkt, zoals statushouders, mensen uit de Banenafspraak en mensen uit de bijstand of WW.” Blij is Belonje bovendien met de conclusie dat de werk- en inkomenszekerheid voor uitzendkrachten is toegenomen en de uitkeringsafhankelijkheid afgenomen. “Tevens constateren de onderzoekers dat draaideurconstructies slechts in beperkte mate voorkomen en dus niet bewust op grote schaal worden opgezet.”

Aandachtspunten

“Maar dat gezegd hebbende: in de rapporten staan ook een aantal aandachtspunten die wij herkennen en die om verbetering vragen. Dat is precies de reden dat de ABU met een actieplan bezig is om de branche een kwaliteitsimpuls te geven,” vervolgt Belonje. “Van oudsher heeft uitzendwerk een ‘brugfunctie’: na tijdelijke aanstelling als uitzendkracht stroomde iemand vaak door naar een vaste baan bij de opdrachtgever. Tegenwoordig is dat in mindere mate het geval. Het feit dat een grotere groep mensen structureel aangewezen is op flexibel werk, is niet iets wat wij toejuichen indien dit ook betekent dat deze groep langdurig onzeker is over werk en inkomen.”

 

“Het feit dat een grotere groep mensen structureel aangewezen is op flexibel werk, is niet iets wat wij toejuichen.” – Leonie Belonje, vicevoorzitter van de ABU en CHRO bij USG People

 

Tegelijk kun je vaststellen dat onze samenleving en economie veranderd is, analyseert Belonje. “De 24-uurs economie is eigenlijk het nieuwe ‘piek en ziek’. Veel bedrijven produceren of leveren op dagbasis. Die bedrijven hebben niet de arbeidsrechtelijke instrumenten en planningstools om dat vorm te kunnen geven. Onze branche kan daarmee wel uit de voeten en zo een belangrijke economische bijdrage leveren. Daarmee voegt uitzendwerk maatschappelijke waarde toe.” Maar dat wil volgens Belonje niet zeggen dat een uitzendkracht dus maar moet wachten wanneer hij of zij wordt opgeroepen en 24/7 beschikbaar moet zijn. “Daar past dus een ander instrumentarium bij.”

Misbruik flex en malafiditeit harder aanpakken

“Het bredere doel van de kwaliteitsimpuls die de ABU voorstaat, is dat de branche zich gedraagt zoals wij dat met zijn allen hebben bedoeld,” stelt Belonje. “Dat betekent bijvoorbeeld dat we stappen willen zetten om misbruik en malafiditeit harder aan te pakken. En dat we nadenken over hoe de wet- en regelgeving zo kan worden ingericht, dat handhaving eenvoudiger wordt.” Maar het betekent volgens Belonje ook dat er kritisch moet worden gekeken naar de inrichting van de cao. “We moeten op zoek naar een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid die past bij deze tijd en waarbij het welbevinden van de uitzendkracht een belangrijk uitgangspunt is. Daarover willen we, op basis van onze grote kennis van de markt, graag met het ministerie verder in gesprek.”

Lees ook de reactie op de rapporten van Arjan Heyma van SEO Economisch Onderzoek en Peter Donker van Heel van De Beleidsonderzoekers

Gerelateerde artikelen