ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Advocacy Report februari 2020

Het Advocacy Report van februari 2020 is uit. Hierin zijn de volgende activiteiten van WEC Global en Europe opgenomen:

Global Public Affairs

Er heeft een eerste discussie plaatsgevonden over een concept inzake de B20 Future of Work & Education Taskforce. WEC heeft voor input in de discussie gezorgd.

Verder wordt meer uitleg gegeven over een initiatief van de Zweedse overheid wat betreft een model van sociale dialoog. WEC ondersteunt de mening van overige werkgevers dat er al initiatieven voor het promoten van sociale dialoog bestaan vanuit de ILO.

European Public Affairs

WEC-Europe heeft een bijdrage geleverd aan de consultatie over een minimumloon in Europa. Vanuit Europa wil men dat in alle landen een minimumloon gaat gelden. De hoogte daarvan moet worden vastgesteld door de individuele lidstaten. Nederland heeft al een minimumloon, maar een aantal Europese landen niet.

De Europese Commissie heeft een whitepaper gepubliceerd over artificial intelligence. WEC-Europe heeft daar een eerste analyse van gemaakt en geconstateerd dat dit interessant is voor hr-diensten.

De Europese Commissie heeft een groot initiatief gepresenteerd over het Europe semester. Dit heeft betrekking op hervormingen op de arbeidsmarkt, economische convergentie en duurzaamheid. Meer hierover leest u in het document.

National Public Affairs

WEC onderzoekt de mogelijkheden om anti-uitzendregulering aan de kaak te stellen. Enerzijds wordt onderzocht wat hier internationaal tegen kan worden ondernomen. Anderzijds onderzoekt WEC wat zij kunnen doen in het ondersteunen van de nationale federaties.

Lees het Advocacy Rapport van 2020.

Gerelateerde artikelen