ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Er was eens….

uitzendwerk-2

… Een wereld zonder uitzendwerk. In die wereld stonden er 34 duizend mensen extra langs de kant van de arbeidsmarkt. Werkloos dus. Dat zou de overheid  jaarlijks ruim 200 miljoen extra kosten aan uitkeringen. In een wereld zonder uitzendwerk was Nederland 1,7 miljard euro armer. Meer mensen dan nu zouden werken in ongereguleerde vormen van flexibel werk. En een deel van het werk wat ze zouden doen zou zwart betaald zijn.

Een donker sprookje? Een verzinsel ontsproten aan het brein van een directeur die gelooft in de toegevoegde waarde van uitzenden voor Nederland? Nee. Harde cijfers. Gebaseerd op degelijk onderzoek van een degelijk onderzoeksbureau.

Op maandag 13 mei jl. was ons congres Uitzendwerk. Meer dan werk alleen. In de aanloop naar dit congres heeft SEO een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gemaakt van de waarde van uitzendwerk voor Nederland. In deze analyse keken de onderzoekers o.a. naar een Nederland zonder uitzendwerk.

Zij brachten aan het licht dat als er in Nederland geen uitzendwerk zou zijn een groot deel van de flexibele schil minder gereguleerd zou zijn dan dat deze nu is. We zouden 106 duizend extra zzp’ers hebben en bijna 80 duizend extra oproepkrachten. Bijna 100 duizend mensen zouden een tijdelijk contract hebben, 41 duizend voormalige uitzendkrachten zouden werken op een vast contract.

Uitzendwerk is dus van waarde voor Nederland. Is het sprookje dan compleet? Nee zeker niet! De MKBA laat ook zien dat de baten van uitzendwerk voornamelijk terecht komen bij de overheid en uitzenders. Ook bij uitzendkrachten, maar in veel mindere mate. Bovendien staat sinds enkele jaren de maatschappelijke acceptatie en de waarde van uitzendwerk onder druk.

Dat vraagt om verandering en betekent investeren in de kwaliteit van uitzendwerk, goed werkgeverschap en werkzekerheid. De ABU moet en wil kritisch zijn op zaken die niet deugen. We kiezen voor kwaliteit. Ook als dat betekent dat we leden kwijtraken. En als die kwaliteitsslag lukt? Dan leeft de branche, om in sprookjestermen te blijven, ‘nog lang en gelukkig…’

Gerelateerde artikelen