ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De uitzendbranche kan de onderwijssector verder helpen

Voor het onderwijs, waar de personeelstekorten ongekend hoog zijn, kan de uitzendbranche van grote toegevoegde waarde zijn. Maar de beeldvorming is helaas anders. ‘Uitzendbureaus jagen het onderwijs op kosten’ hoor ik wel eens, of ‘commerciële bemiddeling op scholen moet wettelijk verboden worden’. Het beeld dat uitzenders concurreren met de onderwijssector door jonge adolescenten uit de schoolbanken te lokken met een hoog startsalaris en een auto, doet ons geen recht. Als specialist kunnen we zoveel meer betekenen.

Júist in het onderwijs kunnen wij als uitzendbranche laten zien dat we maatschappelijke toegevoegde waarde hebben. Door scholen te helpen met strategische personeelsplanning, zodat ze weten voor welke uitdaging ze staan. Door te ondersteunen bij de werving en selectie, zodat ze de juiste match maken. Door startende leraren en docenten goed te onboarden en te begeleiden om zo de uitstroom te verminderen. Door scholen flexibel te maken met goed functionerende vervangerspools. Door hun employer brand te versterken. Door zij-instroom te bevorderen of oud-onderwijzers helpen terug te keren. Maar ook door duurzame inzetbaarheid en werkgeluk in het onderwijs op de kaart te zetten, zodat medewerkers iedere dag met plezier voor de klas kunnen staan. Zeker bij zij-instromers, herintreders en starters is dit cruciaal.

Dit is allemaal dienstverlening waar wij als uitzenders heel erg goed in zijn. Ons werk is mensenwerk. Wij weten dat er uitwisselbare (voornamelijk pedagogische) beroepen zijn die makkelijker kunnen zij-instromen. Wij weten dat jongere generaties anders naar werk en carrière kijken en dat steeds meer leraren en docenten een alternatief carrièrepad bewandelen. Wij weten dat persoonskenmerken als zelfleiderschap en reflectie bepalend zijn voor het succes in de klas én de uitstroom verminderen.

De uitzendbranche kan de onderwijssector echt verder helpen. Zodat de specialisten in het onderwijs de tijd hebben om niet alleen het talent in onze kinderen te ontwikkelen, maar ook het talent in hun eigen medewerkers.

Sing-Hui Yap, manager Onderwijs bij uitzendorganisatie Driessen

Gerelateerde artikelen