ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Frisse denkers: Als de overheid niet serieus werk maakt van een leven lang ontwikkelen, zijn de gevolgen desastreus

Stelling: Als de overheid niet serieus werk maakt van een leven lang ontwikkelen, heeft dat desastreuze gevolgen voor onze arbeidsmarkt.

Paul van Meenen, ‘onderwijsman’ van D66 en fractievoorzitter in de Eerste Kamer: “Een leven lang leren begint met ‘lang leve leren’”

“Oneens. Dat is het ideaal, maar daar zijn we nog niet. Denk maar aan alle mensen met een beperking die dolgraag willen werken. De benaming ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ legt het probleem vrij eenzijdig neer bij deze groep. Zo van: ‘als jullie je aanpassen, lukt het wel’. Ik draai het om. Onze arbeidsmarkt heeft een afstand tot mensen. Nederland is een hoogontwikkeld land, dat hoge eisen stelt aan werkenden. Zo’n tien procent van de bevolking kan hier niet in mee. In Nederland gaan wij dan segregeren. Groepen die ergens buiten vallen, zetten we op een aparte school, een apart zaaltje of de sociale werkvoorziening. Ik pleit voor inclusie. Meedoen, op een zo normaal mogelijke manier. Die investering verdient zich vaak ruimschoots terug. Ik ken een werkgever waar het ziekteverzuim drastisch terugliep nadat hij iemand in een rolstoel in dienst had genomen. ‘Als deze persoon anderhalf uur moeite moet doen om op zijn werk te komen, dan meld ik me toch niet “zomaar” ziek?’ Dat was de gedachte. Meer inclusie bereik je door je te realiseren dat ‘beperkingen’ vaak juist toevoegingen zijn en door vooroordelen te bestrijden. Komt daar een asielzoeker binnen? Nee, daar komt een vakman aan! Mensen die een kans krijgen, zijn vaak uiterst loyaal. We moeten ophouden een rondje in een vierkantje te persen, maar bereid zijn banen om mensen heen te bouwen. En laten we stoppen met woorden als ‘beperking’, ‘stoornis’ of ‘zwakbegaafd’, maar het hebben over dromen, passies en talenten.”

“Pas als je jongeren leert dat leren leuk is, kun je ze stimuleren om te blijven leren.”

Paul van Meenen

Ciel Stevens, directeur NRTO: “Ik hoop dat dit nu echt hoog op de Haagse agenda komt te staan”

“Eens. Kijk naar de toenemende digitalisering, de energietransitie, de krapte op de arbeidsmarkt, het feit dat we langer door moeten werken; dan is een leven lang ontwikkelen een no brainer. Het helpt om mensen wendbaar en weerbaar te houden. Als je het vanuit Europees perspectief bekijkt, doen we het in Nederland goed. Jaarlijks worden ruim twee miljoen volwassenen geschoold, veelal door private opleiders. Maar: het aantal volwassenen kan en moet nog groter. In Den Haag wordt allang gepraat over een leven lang leren en het vorige kabinet heeft een voorzichtig beginnetje gemaakt met o.a. de STAP-regeling. Dat liet zien dat met een kleine financiële stimulans vooraf mensen in beweging komen. De noodzaak wordt in Den Haag wel gezien, nu hoop ik vooral dat dit onderwerp echt hoog op de agenda komt te staan. Ik pleit daarbij voor leerrechten. Geef alle volwassenen vanaf 27 jaar een persoonlijk ontwikkelbudget. Als iemand al een hbo- of universitaire studie heeft gedaan, kan er minder in dat potje zitten; het is vooral belangrijk dat mensen wendbaar blijven. De invoering van leerrechten zou dus een hele mooie stap zijn. Wel hoop ik dat de politiek daarbij ook oog heeft voor de levensfase en behoeften van mensen. Veel volwassenen hebben een palet aan verantwoordelijkheden, zoals werk, gezin, sport en mantelzorg. Uit onderzoek blijkt dat zij vooral behoefte hebben aan praktijkgerichte, kortdurende maatwerkopleidingen. Dus het is goed dat de politiek naast het (overheids-)erkende onderwijs ook het non-formele onderwijs als onderdeel van leven lang ontwikkelen in de plannen meeneemt!”

“Ik pleit voor leerrechten. Geef alle volwassenen van 27 jaar een persoonlijk ontwikkelbudget.”

Ciel Stevens

De ABU over een leven lang ontwikkelen

Er is een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt: vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. Scholing is de enige manier om de kloof te dichten. Door technologische ontwikkelingen is een leven lang ontwikkelen cruciaal om arbeidsmarktfit te blijven. De ABU pleit ervoor om iedere werkende de beschikking te geven over een persoonlijk opleidingsbudget en dat iedere werkende eens in de vijf jaar een verplichte arbeidsmarktscan ondergaat om zijn of haar waarde op de arbeidsmarkt te peilen en te kunnen onderhouden.

Dit artikel verscheen in Uitzendwerk 1 – 2024

Gerelateerde artikelen