ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kiezen voor de arbeidsmarkt

De verkiezingen komen eraan. Het kan u niet ontgaan zijn. Niet één dag, zelfs drie dagen lang. Het feest van de democratie. En er valt wat te kiezen, er doen maar liefst 37 partijen mee.

Wat mij betreft zetten we werk en arbeidsmarkt op één. Want er is veel werk aan de winkel. De WRR en de commissie-Borstlap hebben vorig jaar de belangrijke uitdagingen voor een nieuw kabinet beschreven. De noodzakelijke hervorming van de arbeidsmarkt moet leiden tot een beter functionerende en inclusieve arbeidsmarkt, de versterking van de waarde van werk en het bevorderen van economische groei, die immers de basis vormt voor onze welvaart.

Over deze doelen zijn de meeste partijen het wel eens. De weg ernaartoe ziet er verschillend uit. Dus valt er op de inhoud wat te kiezen. U krijgt van de ABU echter geen stemadvies. Liever reiken wij de hand aan die partijen die straks met elkaar om de tafel gaan voor het maken van een regeerakkoord.

De uitzendbranche kan en wil helpen om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. De sector heeft bewezen een belangrijke maatschappelijke waarde te vertegenwoordigen die meer is dan ‘piek en ziek’. Voor jaarlijks honderdduizenden mensen is uitzendwerk de entree tot de arbeidsmarkt. In de coronacrisis bood de uitzendbranche bedrijven de broodnodige wendbaarheid en vorig jaar zijn 80.000 mensen van-werk-naar-werk bemiddeld.

Daarom vraag ik een nieuw kabinet om de belangrijke maatschappelijke rol van uitzendwerk te versterken. Hoe ziet dat eruit? Benut de waarde van uitzendwerk om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden. Richt de aparte ‘rijbaan’ voor uitzendwerk zo in dat deze optimaal van waarde is. Realiseer effectieve regulering van de branche met een sluitende aanpak van misstanden. Ten slotte, borg het belang van arbeidsmigratie en maak vaart met het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten.

Ik wens de politieke leiders op voorhand veel succes. De hervorming van de arbeidsmarkt wordt geen gemakkelijke opgave. Mijn belangrijkste boodschap: doe het samen én samenhangend. De ABU draagt graag zijn steentje bij.

Gerelateerde artikelen