ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Mijn transitie vanuit de branche

“De uitzendbranche maakt transities op de arbeidsmarkt mogelijk”, is het veelgehoorde adagium. Dat geldt nu ook voor mij. Per 1 mei a.s. maak ik de overstap van de ABU naar de FME, werkgeversvereniging in de Metalektro-branche. Dit is de laatste column die ik voor de ABU schrijf.

In de Metalektro-branche ga ik de uitdaging aan om de arbeidsverhoudingen en cao-vorming toekomstbestendig te maken. De ervaringen en kennis die ik afgelopen vijf jaar heb opgedaan met de politieke context, de arbeidsverhoudingen en vooral de cao-onderhandelingen in de uitzend- en payrollbranche, zijn daarvoor een enorme inspiratiebron geweest. Ik ben de branche dan ook ontzettend dankbaar voor die inspiratie, ervaringen, kennis, de vele leermomenten, en vooral ook de kennismaking met heel veel tomeloos gedreven en enthousiaste leden en collega’s van de ABU, leden en collega’s van de NBBU, besturen en commissies van de branchestichtingen waarin ik heb geparticipeerd (SFU, SNCU, SNF, STAF, SEU), advocaten, adviseurs, controle-instellingen, opleiders, etc., te veel om op te noemen.

Deze opsomming illustreert de snelheid en dynamiek, maar vooral ook de complexiteit van de branche. Die is en zal voor mij altijd fascinerend blijven. Ik durf te beweren dat buiten de uitzend- en payrollbranche, de Haagse politici, ambtenaren, sociale partners en cao-partijen in inleensectoren, wetenschappers en andere stakeholders, dit niet of nauwelijks bevatten.

Die complexiteit en dynamiek leveren veel onbegrip in de buitenwereld op. In deze tijden van politiek opportunisme en het snel moeten scoren met oppervlakkige ‘signaal’- en ‘incidenten’-politiek, levert dat een hoop negatieve beeldvorming en ‘makkelijke’ ondoordachte politieke maatregelen op. Dat gaat de branche komende jaren behoorlijk op zijn kop zetten. Er zullen aardverschuivingen in de uitzend- en payrollmarkt optreden. Uitzend- en payrollondernemingen, maar ook uitzend- en payrollkrachten, opdrachtgevers en dus de arbeidsmarkt gaan hier de negatieve gevolgen van ondervinden.

De ABU zal er voor zijn en voor staan om die buitenwereld van kennis en informatie te voorzien over de (positieve) werkelijkheid in de branche. De ABU zal er voor zijn en voor staan om de hand in eigen boezem te steken en signalen over incidenten op en aan te pakken. De ABU zal er voor zijn en voor staan om vanuit een kwaliteitsstrategie en toekomstvisie de branche te helpen verbeteren en toekomstbestendig te maken, samen met de leden en samen met de collega’s en leden van de NBBU.

Dus ik ben wel degelijk optimistisch over een positieve toekomst voor de ABU-leden en de hele branche. Uitzend- en payrollondernemingen zijn innovators, zijn zelfbewust en willen niets liever dan hun bijdrage leveren aan een gezonde en groeiende arbeidsmarkt en mogen als ondernemers daar natuurlijk zelf ook beter van worden!

Ik wens de ABU, de leden en de branche oprecht veel succes in de uitdagingen die hen te wachten staan. En dat met alle vertrouwen in de goede afloop daarvan.
Veel dank voor alle mooie, harde, (ver)wonderlijke en succesvolle ervaringen!

Gerelateerde artikelen