ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Mismatch arbeidsmarkt aanpakken door talenten zichtbaar te maken”

Praktijkleerbanen zijn een effectief middel om talenten van uitzendkrachten zonder startkwalificatie verder te ontwikkelen. Dat is een belangrijke conclusie van een pilot van DHL, Start People (onderdeel van USG People) en DOORZAAM, het fonds voor de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Nadat een eerste groep uitzendmedewerkers afgelopen jaar een mbo-praktijkverklaring ontving, is inmiddels een tweede groep van start gegaan met de praktijkleerroute Logistiek Medewerker.

De overgang naar werk versoepelen en de kans op blijvend werk vergroten voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie. Dat is het doel van de pilot. “Speciaal gericht op uitzendkrachten voor wie een volledig mbo-diploma of mbo-certificaat (nog) niet haalbaar is,” zegt Walter Gietman, manager van USG People College. De aanleiding is dat landelijk gezien 35% van de uitzendkrachten geen startkwalificatie heeft. “Een grote groep gaat dat om verschillende redenen ook niet halen via reguliere opleidingstrajecten. Dat maakt ze kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Via hun dagelijks werk kunnen zij zich wel ontwikkelen,” zegt Gietman.

 

De mismatch op de arbeidsmarkt is voor een groot deel op te lossen door eerst talenten van mensen goed in kaart te brengen.- Walter Gietman, USG People College

 

Ontwikkelkansen bieden
De pilot van DOORZAAM is één van de landelijke pilots voor praktijkleren van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de ministeries van OCW en SZW. Hiervoor gingen in maart 2019 veertien uitzendkrachten van Start People aan de slag bij DHL in Beringe. Zonder het volgen van lessen of examen doen, kregen zij in september een praktijkverklaring. Omdat zij laten zien dat zij het werk beheersen. ROC Rivor zorgde voor de kwaliteitsborging.

Op basis van de vraag van DHL en persoonlijke kwaliteiten van de uitzendkrachten werkten zij aan delen van een mbo-opleiding. “Voor DHL is dit belangrijk om intern ontwikkelkansen te bieden, maar ook om hen te helpen groeien,” zegt Laura Kisiel, supervisor van de DHL-supply chain waar de pilots plaatsvinden. “Zo kon een warehouse operator zich bijvoorbeeld ontwikkelen tot de warehouse planner, waar wij hard naar zochten. Vooral door mee te kijken en te overleggen met de bestaande collega in die functie en door begeleid aan de slag te gaan. Dit is waardevol voor DHL en deze medewerkers. Ook als wij geen kans op een nieuw contract kunnen bieden, staan ze sterker op de arbeidsmarkt. Met de praktijkverklaring zien andere logistieke bedrijven ook wat ze kunnen.”

 

De praktijkverklaring werkt en biedt medewerkers veel nieuwe kansen. – Laura Kisiel, DHL

 

Verder leren

Volgens Gietman biedt de informele leerervaring ook een opstap om verder te leren. “Het is een positieve ervaring voor een doelgroep die eerder vaak negatieve leerervaringen had. Praktijkleren is een perfect middel om waardevolle talenten, waarover deze medewerkers beschikken, verder te ontwikkelen.” Als aanmoediging om verder te leren, kregen deelnemers bij de uitreiking van hun mbo-praktijkverklaring ook een scholingsvoucher van DOORZAAM ter waarde van 500 euro. Die kunnen zij besteden aan leermateriaal of een training. Kisiel: “Dat vind ik ook heel positief. Hieruit spreekt vertrouwen. Ook dat stimuleert om verder te leren.”

Investeren loont

Investeren in de ontwikkeling van uitzendkrachten loont op veel fronten, benadrukt Gietman. “Uit intern onderzoek van USG People uit 2018 blijkt dat uitzendkrachten na een opleidingstraject drie keer langer voor ons blijven werken. Het zorgt ook voor een hogere klantwaardering en retentie. Wij zien dat ook maandelijks terug bij onze monitoring.” Daarnaast zijn medewerkers beter opgeleid en breder inzetbaar. Gietman: “Dit is een belangrijke les voor de mismatch op de arbeidsmarkt. Die is voor een groot deel op te lossen door eerst talenten van mensen goed in kaart te brengen. Wij doen dit samen met onze opdrachtgevers, met als startpunt de USG Talentscan die onze gedragswetenschappers hebben ontwikkeld. Zo kunnen wij talenten en vaardigheden vastleggen in een talentenpaspoort. Daarmee kunnen intercedenten gericht met uitzendkrachten in gesprek over hun ontwikkeling en hoe die verder wordt vormgegeven. Veel bedrijven kunnen bijvoorbeeld moeilijk aan operators komen, maar zij hebben wel productiemedewerkers dagelijks aan het werk die opgeleid kunnen worden tot operators.”

Bij DHL in Beringe is eind januari een tweede groep van tien uitzendkrachten gestart. Dit traject duurt tot mei 2020. Kisiel: “Ik hoop dat DHL hiermee door blijft gaan, want dit werkt en biedt medewerkers veel nieuwe kansen.”

Dit artikel verscheen in het blad Uitzendwerk, nummer 1, maart 2020.

Gerelateerde artikelen