ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Uitzendsector levert serieuze bijdrage aan terugdringen lerarentekort”

Arbeidsmarktproblemen in het onderwijs

Het onderwijs heeft te kampen met grote arbeidsmarktproblemen. Veel scholen worstelen met tijdelijke én structurele tekorten aan leraren. De uitzendbranche kan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing.

“De vraag naar vervangers is hoog in het onderwijs en vaak is dat acuut,” vertelt Esther Kiphardt, adviseur P&O bij VO-Scholengroep Over- en Midden-Betuwe. Maar ook structureel zijn er grote tekorten aan docenten. Vooral voor vakken als wis- en natuurkunde, Nederlands en Engels. “Kijkend naar de toekomst moeten wij voor de structurele formatie met name anticiperen op de vraag naar docenten wiskunde.” Ook Petra Ruijsink, adviseur P&O bij het Jan van Brabant College, erkent dat de spoeling dunner wordt: “Zo’n 20% van ons personeelsbestand gaat de komende jaren met pensioen, maar tegelijkertijd is er onvoldoende aanwas van nieuwe docenten.”

 

Uitzendbureaus hebben veel kennis en kunde op het gebied van strategische personeelsplanning en kunnen daardoor een hele nuttige samenwerkingspartner zijn. – Petra Ruijsink, adviseur P&O bij Jan van Brabant College

 

Minder populair beroep

Het lerarenberoep is minder populair geworden, verklaart Gerald Pikkemaat, directeur van Bisbee Flexonderwijs. “Het werk is zwaarder geworden en de docent heeft meer op zijn bordje gekregen. Denk aan passend onderwijs, wet- en regelgeving en nieuwe lesmethodes. Docenten hebben de laatste jaren steeds minder zeggenschap gekregen over het werk dat ze doen.” Bovendien is het verschil met het bedrijfsleven groot, stelt Alex Deelen, directeur van uitzendbureau Devocare. “Het startsalaris van een docent is niet slecht, maar in het bedrijfsleven verdien je absoluut meer. Bovendien zijn de tussenuren in het onderwijs vaak voor eigen rekening. Met een contract voor 0,7 fte moet je op die manier alsnog de hele week aanwezig zijn.”

 

Wij leveren als uitzendbureau ook experts uit het bedrijfsleven voor hbo’s en mbo’s. Dat biedt een belangrijke brug tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. – Alex Deelen, directeur van uitzendbureau Devocare

 

Risico’s onderwijsinstellingen

Maar er is meer aan de hand dan alleen een imago- en salarisprobleem, constateert Deelen. “Naast tekorten heeft het onderwijs ook te maken met krimpregio’s waar sommige scholen de deuren zelfs moeten sluiten. Ze kiezen daarom voor flexibiliteit in hun personeelsbestand. De bovenwettelijke WW-regeling, die onderwijswerkgevers verplicht een aanvullende uitkering te betalen, is daar een van de veroorzakers van. Voor onderwijsinstellingen betekent dit een groot risico.”

Niets is frustrerender dan maandelijks een rekening te moeten betalen voor iemand die niet meer voor je werkt, zegt ook Kiphardt. “We zijn een erkende opleidingsschool, doen aan intensieve begeleiding, kennen een levensfasebewust personeelsbeleid en bieden coaching waar nodig. Maar de bovenwettelijke WW-regeling werpt absoluut een extra drempel op. Ook wij gaan daardoor minder makkelijk in zee met kandidaten die zich vanuit een uitkeringssituatie melden op de arbeidsmarkt. De route via het uitzendbureau heeft daarom in bepaalde gevallen onze voorkeur. Zij hebben de contacten, verzorgen de screening en nemen het risico op zich. Bevalt iemand uiteindelijk goed, dan is het een mooie opstap naar een regulier dienstverband.”

Stille reserve

“De uitzendbranche kan inderdaad veel betekenen voor het onderwijs,” zegt Pikkemaat. “Naast de opvang voor ‘piek en ziek’ zoeken wij actief naar nieuwe wegen om aan extra instroom voor de sector te komen. Zo hebben we inmiddels 250 docenten aan een lesbevoegdheid voor het NT2-onderwijs geholpen en samen met het NCOI hebben we een opfristraject in het leven geroepen. Er bestaat namelijk een stille reserve van zo’n 70.000 mensen die ooit hun lesbevoegdheid gehaald hebben, maar er niets meer mee doen. We weten dat een aantal mensen overwegen om de terugkeer naar het onderwijs te maken en met de opfriscursus willen we de drempel verlagen.” Maar de uitzendbranche zorgt niet alleen voor extra instroom van leraren, zegt Deelen. “We dragen bovendien ons steentje bij aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Zo leveren wij als uitzendbureau bijvoorbeeld ook experts uit het bedrijfsleven die voor hbo’s en mbo’s op projectbasis les kunnen geven. Denk aan een architect die een blok bouwkunde op zich neemt, of een maatschappelijk werker die een specifiek project verzorgt. Dat biedt een belangrijke brug tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.”

Ook Ruijsink ziet de belangrijke toegevoegde waarde die de uitzendbranche voor zijn sector kan hebben. “In het onderwijs wordt P&O vaak nog gezien als slechts een administratieve afdeling. Thema’s als strategische personeelsplanning, levensfasebewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid zijn daardoor relatief nieuw in het onderwijs. Uitzendbureaus hebben die kennis en kunde al in huis en kunnen daardoor een hele nuttige samenwerkingspartner zijn.” Pikkemaat sluit zich volledig bij die woorden aan. “Intermediairs in het onderwijs kunnen voor scholen een partner op hrm-gebied zijn en bijdragen aan het verder professionaliseren van de sector. Door onze kennis en kunde als uitzendsector in te zetten, leveren we een serieuze bijdrage aan het verminderen van het lerarentekort.”

Belangrijke oorzaken van het lerarentekort

  • Veel docenten gaan de komende jaren met pensioen.
  • Minder studenten kiezen voor het vak als docent, omdat het werk minder aantrekkelijk is geworden.
  • De bovenwettelijke WW-regeling zorgt voor een extra drempel om iemand aan te nemen.
  • De lonen liggen lager dan in het bedrijfsleven.
  • Veel leraren werken parttime.

Wat hebben uitzendorganisaties het onderwijs te bieden?

  • Professionalisering van de sector door hrm-partner te zijn.
  • Voorzien in de behoefte aan personeel door ‘piek en ziek’.
  • Extra instroom creëren door zij-instromers een kans te bieden.
  • Het aanbieden van ‘opfristrajecten’ voor de stille reserve van 70.000 mensen die een lesbevoegdheid hebben, maar nu niet in het onderwijs werken.
  • Werving van docenten uit het bedrijfsleven, waardoor de kwaliteit van het onderwijs kan toenemen.

Dit artikel verscheen in het blad Uitzendwerk, nummer 1, maart 2020.

 

Gerelateerde artikelen