ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

UWV en Opstap zorgen samen voor nieuwe instroom bouwsector

In tien weken van autoverkoper naar huisschilder

Henk Saul (60) uit Doetinchem werkte 22 jaar als in- en verkoper bij een autobedrijf. In 2015 werd hij om economische redenen ontslagen en werkte hij een jaar in de systeemvloeren. “Ik was al blij dat ik op mijn leeftijd iets kon vinden, maar na dat jaar moest ik opnieuw op zoek.” Via UWV maakte hij kennis met het scholingstraject van Opstap en een schildersvakopleiding in Zutphen. “Dat leek me wel wat. Ik was al handig met klussen en wist al een en ander over het schuren van auto’s. Ik begon in mei 2019 aan het opleidingstraject van tien weken en werd al tijdens de opleiding benaderd voor een baan. Mijn opleiding was op vrijdag afgerond en ik kon op maandag beginnen. Ik werk er nu nog steeds met veel plezier. Over werk heb ik nu geen zorgen meer, want er is veel vraag naar schilders. Dat geeft werkzekerheid en dat is belangrijk op mijn leeftijd.”

De arbeidsmarkt heeft grote behoefte aan meer mobiliteit tussen banen en sectoren. Uitzendorganisaties helpen daarbij. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen UWV en Opstap Personeelsdiensten, een uitzendbureau in de bouw, voor het omscholen en bemiddelen van werkzoekenden, zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na de positieve ervaring tijdens een groot omscholingsproject met schilders werken UWV en Opstap nu landelijk samen voor meer bouwberoepen.

UWV en Opstap tekenden in juli een samenwerkingsovereenkomst voor het bemiddelen van werkzoekenden naar bouwberoepen. Dit is het gevolg van een succesvol leerwerktraject vanaf 2017 met werkgeversorganisatie OnderhoudNL. Hierbij zijn 260 zij-instromers vanuit de WW opgeleid en begeleid naar het schildersvak. “Wij werkten samen met drie intermediairs en hebben Opstap goed leren kennen en zij ons,” zegt Albert Bergers (Landelijk Adviseur Werkgeversdiensten) van UWV WERKbedrijf. “Zij legden actief contact met onze collega’s van de WerkgeversServicepunten in de regio en bleken open te staan voor werkzoekenden die wat meer hulp nodig hebben door begeleiding en scholing te bieden. Daardoor zijn ze voor ons een aantrekkelijker partner.”

Meer bouwberoepen

Tijdens het opleidingstraject voor schilders volgden geschikte kandidaten (met behoud van uitkering) een opleidingstraject van tien weken, inclusief een korte stage. Na afronding van de opleiding kregen ze een halfjaarcontract bij Opstap. De aanpak krijgt nu een landelijk vervolg voor meer beroepen in de hele bouwsector. “UWV maakt een voorselectie van kandidaten en daarna kijken wij welke kandidaten geschikt zijn. Aanleg en motivatie zijn hierbij aandachtspunten,” zegt directeur Klaas Bakker van Opstap.

Deelnemers kunnen een leerwerktraject instromen (direct in dienst en uit de uitkering), eventueel met twee maanden proeftijd of ze volgen scholing met behoud van uitkering. Bergers: “We kijken per situatie naar de beste oplossing. In de Bouw en Techniek is scholing vaak nodig en zo helpen we werkgevers – met vaak kleine marges – om kansen te bieden. Ook aan mensen die niet meteen de volgende dag al inzetbaar zijn. Opstap zorgt samen met regionale vakopleidingen voor flexibele scholingsprogramma’s, zodat die goed zijn afgestemd op kandidaten. Dat is heel belangrijk bij mensen die liever met hun handen werken dan dat ze in de schoolbanken moeten zitten.”

Mogelijkheden en knelpunten

Opstap ziet ook bij andere bouwberoepen mogelijkheden voor zij-instromers en werkzoekenden die wat extra begeleiding nodig hebben. “Bijvoorbeeld voor banen als stukadoor, in de afbouw of voor het isoleren van gebouwen,” schetst Joey Krabben (landelijk manager HR projecten bij Opstap). “We hebben onlangs een pilot gehouden met zeven statushouders die zijn opgeleid tot stukadoor. Ze hebben de opleiding met succes afgerond en zijn inmiddels allemaal aan het werk. Twee kregen zelfs al direct een vast contract aangeboden. De pilot krijgt eind dit jaar een vervolg.”

Er zijn veel mogelijkheden, maar ook knelpunten. “We zorgen zelf voor een passend opleidingsaanbod met praktijkgerichte trainingen en bijvoorbeeld scholingsvouchers van DOORZAAM. Ook deelopleidingen zijn nuttig, zodat mensen in fases kunnen scholen. De erkenning voor deelcertificaten is echter nog beperkt. Een formele erkenning zou ze veel krachtiger maken. Vakopleidingen kunnen dan bestaande scholing in onderdelen aanbieden.”

Goede profielen van kandidaten

Bij andere trajecten zijn de profielen van werkzoekenden vaak nogal beperkt om geschikte kandidaten te vinden. Gestandaardiseerde arbeidsmarktprofielen van werkzoekenden voor intermediairs (zoals de ABU bepleit) zouden volgens Bakker daarom van grote toegevoegde waarde zijn. “Met UWV is onze selectie van kandidaten nu al versterkt doordat onze mensen veel persoonlijk contact hebben over banen en kandidaten.” Bergers: “Opstap bezoekt hiervoor onze collega’s in de regio. Daardoor weten we beter van elkaar waar de kansen liggen. Bovendien kunnen onze mensen zelf ook kandidaten aandragen. Zo benutten we ook meer informatie dan een profiel laat zien.”

De samenwerking tussen UWV en Opstap wordt nu verder geïntensiveerd. Krabben: “We versterken onze contacten en bekijken samen met alle betrokkenen – zoals vakopleiders – hoe we zoveel mogelijk passend maatwerk kunnen bieden voor kandidaten. En hoe we eventuele knelpunten kunnen oplossen.” Bergers: “Dit is een schoolvoorbeeld van publiek-private samenwerking dat veel toegevoegde waarde biedt door het bundelen van expertises. Wij kennen de kandidaten. Opstap heeft de banen, het werkgeversnetwerk zorgt voor maatwerk. Niet alleen voor ‘het schaap met de vijf poten’, maar juist ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.”

Gerelateerde artikelen