ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wat kunnen we leren over uitzenden bij de buren?

De regelgeving rondom uitzendwerk verschilt in alle Europese landen. In tijden van crisis, zoals nu, is het heel interessant om te verkennen hoe in andere landen wordt omgegaan met die regelgeving. Wat kunnen we leren van de afgelopen periode?

Post-corona neemt het hybride werken (deels op kantoor en deels op afstand) een vlucht. Gezond werken, het opnieuw onderzoeken van benodigde vaardigheden staan hoog op de agenda. Werk wordt complexer en daarmee het vinden van de juiste kandidaten. Bedrijven moeten overleven in plaats van dat zij verder kunnen groeien. Dit betekent voor het ene bedrijf dat er geen werk meer is en voor het andere bedrijf dat zij op zeer korte termijn moeten opschalen. Mensen die dachten een zekere baan te hebben, staan plotseling op straat. En dat allemaal binnen zeer korte termijn.

Uitzendwerk speelt juist in tijden van crisis een gigantische rol in het (her)plaatsen van duizenden werkenden in de frontlinie. Het gaat om banen bij supermarkten, de gezondheidszorg, OV, maar denk ook aan het personeel in de teststraten van de GGD. Flexibele invulling van het personeelsbestand is in deze fase uitermate belangrijk.

In veel landen waar uitzenden beperkt wordt door regelgeving, wordt de sector nu juist gezien als onderdeel van de oplossing. Dit geldt voor landen als India waar de uitzendsector als een van de oplossingen voor de gigantisch grote informele arbeidsmarkt wordt erkend. Maar ook dichter bij huis, bijvoorbeeld in Italië. In Italië is de uitzendsector aangewezen als vitale sector tijdens de corona-crisis. Italië verlengt de wettelijke maximale uitzendtermijn, zodat mensen aan het werk kunnen en blijven via uitzenders. De overheid ziet in dat al deze mensen, juist in tijden van crisis, anders zonder werk komen te zitten. In Italië zijn de restricties voor het uitzenden zelfs opgeheven. In Polen is de evenknie van de ABU adviseur van de overheid op het gebied van gezondheid en veiligheid van werken.

We kunnen ook leren van Duitsland en Spanje waar, in strijd met de Europese uitzendrichtlijn, restricties worden opgelegd aan het uitzenden. Duitsland schiet met een kanon op een mug door de invoer van een verbod op inleen van derden in de vleesindustrie. Van alle externe inhuur is slechts 5% uitzendarbeid. Hopelijk wordt de geliefde Bratwurst geen schaarste product. Spanje, waar de mogelijkheden voor uitzenden beperkt zijn en uitzenden in bepaalde sectoren niet is toegestaan, kroop uit de crisis in 2008. Mede dankzij inzet van uitzendwerk bleef de schade door die crisis in Nederland beperkt. Ja, in Nederland verloren eerst de mensen met flexibele contracten hun werk, maar ze gingen vergeleken met de mensen uit een land als Spanje ook weer snel aan het werk. De oplossing is dat voor deze groep werkenden een goed sociaal vangnet komt, niet dat het uitzenden aan banden wordt gelegd.

Uitzendondernemingen zijn ingericht om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Mensen die plotseling op straat staan, worden geholpen naar nieuw werk. Wellicht in een andere sector, maar wel rekening houdend met hun eigen competenties en, indien nodig, met een opleiding.

Kortom: Dit is niet de tijd om uitzenden te beperken. Het is all hands on deck. Laten we leren van de buren en uitzendwerk alle ruimte geven i.p.v. beperken. Zo kunnen uitzenders doen waar ze goed in zijn: mensen aan het werk helpen en ondernemingen voorzien van goed personeel.

Gerelateerde artikelen