ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wordt u ook ambassadeur van Uitzendkrachten werken veilig?

Iedereen in de land- en tuinbouw moet veilig en gezond kunnen werken. Ook uitzendkrachten. Daarom heeft Doorzaam samen met LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, FNV en Stigas hun handtekening gezet onder de intentieverklaring Uitzendkrachten werken veilig. U kunt zich aanmelden als ambassadeur. Als ambassadeur deelt u uw activiteiten voor een gezonde en veilige werkomgeving voor uw uitzendkrachten met de sector. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe krachtiger de boodschap!

Alles over de intentieverklaring en de ambassadeursverklaringen kunt u vinden op:  www.uitzendkrachtenwerkenveilig.nl

Gerelateerde artikelen