ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Zekerheid in tijden van politieke onvoorspelbaarheid

De ambities waren hoog. In korte tijd zou er een regeerakkoord tot stand moeten komen. Desnoods vooral op hoofdlijnen. Het land moest en zou snel geregeerd worden door een nieuw kabinet. Niemand had de ongekende politieke chaos, die sinds drie weken gaande is, kunnen voorzien. Politiek Den Haag is zelden zo onvoorspelbaar geweest.

Terwijl ik – net als velen – de ontwikkelingen in de kabinetsformatie nauwgezet en met enige spanning volg, valt op dat het inhoudelijke debat over belangrijke thema’s – zoals de toekomst van de arbeidsmarkt – stilstaat. Hoewel de huidige onderhandelingen in Den Haag ook belangrijke gevolgen zullen hebben voor het regeerakkoord, worden er waarschijnlijk vooral harde noten gekraakt over (tegen)macht en niet over bijvoorbeeld de aanpak van de disbalans op de arbeidsmarkt.

Die gesprekken laten zo’n twee weken op zich wachten. We moeten dus nog even geduld hebben, dat is zeker. De onderhandelingen tussen een aantal mogelijke coalitiepartijen over het beleid van het nieuwe kabinet zullen op z’n vroegst eind april starten. Dan zullen de inhoudelijke thema’s en de adviezen van onder meer de commissie-Borstlap en commissie-Roemer in de vorm van ambtelijke fiches één voor één de formatietafel passeren. Ook dat is zeker.

In de tussentijd zullen wij onze voorstellen voor een nieuwe arbeidsmarkt met uitzendwerk als vaste waarde blijven uitwerken en bij de beleidsmakers onder de aandacht blijven brengen. Want welke partijen ook de coalitie zullen vormen en wie ook de nieuwe premier wordt: het nieuwe kabinet zal de hervorming van de arbeidsmarkt in gang zetten. Dat is nog een zekerheid in tijden van politieke onvoorspelbaarheid.

Gerelateerde artikelen