ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

EU Hof: volledig loon doorbetalen bij vakantie tijdens ziekte

Het EU Hof van Justitie heeft in antwoord op prejudiciële vragen van de Rechtbank Overijssel aangegeven dat het volledige loon moet worden doorbetaald wanneer een werknemer tijdens ziekte vakantie opneemt: dus 100% en niet 70%.

De reden hiervoor is dat een werknemer er niet voor kiest om ziek te worden en wat betreft het recht op vakantie in dezelfde positie moet verkeren als werknemers die niet ziek zijn. Bovendien is het recht op vakantie een zwaarwegend recht en mag een werknemer met een lager loon er niet van worden weerhouden om hiervan gebruik te maken.

Het is dus goed om na te gaan welk loon u uitkeert bij vakantiedagen tijdens ziekte. Zo voorkomt u strijdigheid met de uitleg van het Hof.

Tugba Karabulut, karabulut@abu.nl

Gerelateerde artikelen