ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

WIEG: het nieuwe normaal voor kersverse ouders

Bij alles wat we voor het gemak ‘het nieuwe normaal’ zijn gaan noemen, is er sinds 1 juli een ander – meer persoonlijk – nieuw normaal gekomen. Partners van vrouwen die bevallen zijn, kunnen vanaf die datum gebruikmaken van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof). En jawel, slechts enkele dagen na de invoering ervan hield ik mijn dochter in mijn armen. Vader voor de eerste keer.

Mijn prille ervaring leert me dat nieuwbakken ouders voor legio uitdagingen staan na het debuut van de kleine. Eet ze wel goed, groeit ze voldoende en komt iedereen toe aan voldoende slaap? Genoeg zorgvragen en -taken in de kraamperiode, waarbij ook vaders verantwoordelijkheid willen dragen. Het aanvullend geboorteverlof maakt dit mogelijk in de eerste zes maanden na de bevalling. Het draagt zodoende bij aan meer evenwicht in de verdeling van zorg en leidt tot een verbeterde werk-privérelatie.

Of er nu een geboortegolf is in Nederland? Ik weet het niet. Wel weet ik dat onze helpdesk de afgelopen twee weken veel vragen kreeg over deze wet. Dus even wat feiten. De partners van vrouwen die bevallen zijn op of na 1 juli 2020 hebben recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof. Partners kunnen aanspraak maken op dit aanvullende geboorteverlof nadat zij eerst één week regulier geboorteverlof hebben genoten.

Werkgevers vragen het aanvullend geboorteverlof aan bij UWV en ontvangen een uitkering voor 70% van het dagloon. Het overige deel van het loon kun je als werkgever aanvullen. Door dat te doen, verlagen werkgevers de drempel voor werknemers om het geboorteverlof aan te vragen. Op ons Ledennet staat voor ABU-leden meer informatie over dit onderwerp.

Ook OESO-rapporten en het boekje Pappa is de allerbeste wijzen op de meerwaarde in de ontwikkeling van de baby wanneer de vader of partner in de eerste maanden meer betrokken is. Hoe beter de ontwikkeling van de kleine, des te minder zorgen en stress bij de ouders. Wie kan daar nu op tegen zijn?

Kortom. WIEG: een nieuw normaal om enthousiast te omarmen. En mijn dochtertje? Die gaat goed op de extra aandacht die ze krijgt van haar vader.

Gerelateerde artikelen