ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Over de no-riskpolis

De no-riskpolis is een regeling voor werkgevers die beoogt om een werknemer in dienst nemen met een ziekte of handicap. Bij ziekte wordt het loon voor deze werknemers vergoed aan de werkgever. Als de werknemer die in aanmerking komt voor de no-risk vervolgens in de ZW of WIA-WGA komt, leidt dat niet tot een hogere premie ziektewet en arbeidsongeschiktheid (WGA). De werkgever loopt zo geen direct financieel risico als deze medewerker ziek wordt. Met dit vangnet stimuleert de overheid dat werkgevers deze mensen vaker een baan zullen aanbieden.

Hoe werkt de no-riskpolis?

Mensen met een uitkering Wajong, WIA, WAO, WAZ, mensen die een WW-uitkering ontvangen en gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en alle mensen die in het Doelgroepregister staan vallen automatisch onder de no-riskpolis als zij gaan werken. Wil je weten of een werknemer een no-riskpolis heeft, dan kun je het doelgroepregister raadplegen. Staat hij niet in het doelgroepregister, dan kan de werknemer zelf uitsluitsel geven. Je kunt de vraag stellen als hij ten minste 2 maanden in dienst is. Let op: het is niet toegestaan om dit te vragen bij indiensttreding. Op het moment dat een werknemer (tijdelijk) uitvalt, geef je de ziekmelding door via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal van UWV. Vermeld daarbij dat de werknemer onder de no-riskpolis valt. UWV betaalt de werkgever dan een ziektewetuitkering van de werknemer. Deze uitkering bedraagt het eerste jaar maximaal 100 procent en het tweede jaar 70 procent van het dagloon. Ondertussen betaalt de werkgever het loon door. De werkgever mag de uitkering aanwenden voor de loondoorbetaling.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • Je moet een werknemer ziek melden binnen 6 weken nadat hij ziek is geworden
  • Je moet een werknemer beter melden binnen 2 dagen nadat hij zich beter heeft gemeld
  • De no-riskpolis geldt 5 jaar, maar in bijzondere situaties is verlenging mogelijk

Bron: AWVN

Gerelateerde artikelen