ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Over het aanvragen of beëindigen van eigenrisicodragen

Werkgevers die eigenrisicodrager (ERD) willen worden voor de WGA en/of ZW, moeten zorgen dat het aanvraagformulier vóór 2 oktober of vóór 1 april binnen is bij de Belastingdienst. Dat geldt ook voor werkgevers die het eigenrisicodragerschap willen beëindigen.

Voor een snelle verwerking van de aanvraag ERD WGA is het belangrijk dat u zowel het aanvraagformulier als de garantieverklaring tegelijkertijd indient.

Met de aanvraag ERD ZW stuurt u de schriftelijke afspraken over de verzuimbegeleiding mee. In plaats van de schriftelijke afspraken kan de werkgever ook ‘Model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)’ gebruiken.

Een werkgever kan het ERD aanvragen of beëindigen op 1 januari of op 1 juli. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 13 weken vóór de ingangsdatum (dus vóór 2 oktober of vóór 1 april) door de Belastingdienst ontvangen zijn.

Startende werkgever

Er geldt een uitzondering voor startende werkgevers. Zij kunnen ook eigenrisicodrager worden op het moment dat zij werkgever worden. Dat is het moment waarop de eerste werknemer in dienst komt die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Bij aanmelding als werkgever moeten zij dan de aanvraag ERD meesturen.

De formulieren vindt u op belastingdienst.nl:

Aanvraag of beeindiging Eigenrisicodragerschap voor de WGA

Garantieverklaring bij de aanvraag eigenrisicodragerschap voor de WGA

Aanvraag of beeindiging Eigenrisicodragerschap voor de ZW

Model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)

Premie voor volgend jaar inschatten?

Voor het bepalen van de keuze voor eigenrisicodragen, is het handig om een inschatting te maken van de premie die u volgend jaar te wachten zou staan. UWV heeft hiervoor een tool ontwikkeld: de premiewijzer. Let op: u heeft voor deze berekening een inschatting nodig van de aan u toegewezen ZW-last van twee jaar voor het jaar waarvoor u de premie wilt berekenen. In het werkgeversportaal van UWV vindt u de lasten.

ABU Academy workshops over eigenrisicodragen

De ABU organiseert meerdere keren per jaar workshops over eigenrisicodragen. Deze workshops zijn exclusief voor ABU-leden. Bekijk hier de jaarplanning op ons ledennet en meld u aan.

Meer informatie

Meer informatie over het eigenrisicodragerschap vindt u op uwv.nl: ik ben of word eigenrisicodrager.

Gerelateerde artikelen