ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verzuim en AVG: welke gegevens mag een werkgever gebruiken

Bij zieke werknemers is het voor u als werkgever belangrijk om te weten wat u nog wel of niet kan en mag doen of registreren. Er zijn twee documenten die houvast geven.

In de AVG wordt geregeld dat bepaalde informatie met betrekking tot persoonsgegevens niet geregistreerd of verwerkt mag worden. Alleen de volgende gegevens mogen worden geregistreerd:

Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, de bedrijfsvoering of wettelijke verplichtingen 


Documenten: De zieke werknemer en nadere uitleg
De volgende documenten geven houvast:

  • De zieke werknemer De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in deze beleidsregels beschreven welke gegevens de werkgever mag verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, de bedrijfsvoering of om een wettelijke verplichting, zoals re-integratie, na te komen. Het gaat dan onder meer om de ziekmelding, de vermoedelijke verzuimperiode en om lopende afspraken.
  • Gezamenlijke uitleg: daarnaast hebben het ministerie van SZW en de AP in juli 2018 een gezamenlijke nadere uitleg gepubliceerd over wat wel en niet mag in de eerste zes weken van het verzuim. Hierin staat onder meer:

Waar de werkgever niet naar mag vragen

De werkgever mag de werknemer niet vragen naar een diagnose, behandeling of naar functionele mogelijkheden en beperkingen. Dus de volgende vragen mogen niet:

  • Hoeveel kun je nog tillen?
  • Kun je op je knieën zitten? Hoe lang kun je geconcentreerd werken?
  • Is hectiek op de afdeling een probleem?
  • Kun je in een groep werken?

De werkgever mag de werknemer wel vragen naar de vermoedelijke duur van het verzuim.

De werknemer kan zelf aangeven of hij bepaalde deeltaken, of werkzaamheden nog wel kan verrichten. De werkgever mag hier echter zelf niet naar vragen.

Als er op initiatief van de werknemer eventueel gesproken is over functionele mogelijkheden, beperkingen, diagnose of behandeling, dan kan de werkgever die gegevens niet registreren.

Functionele mogelijkheden en beperkingen die door de bedrijfsarts zijn gedeeld, mogen wel worden geregistreerd.

Zowel werkgever als werknemer mogen ook eerder dan zes weken na de ziekmelding een bedrijfsarts inschakelen.

Gerelateerde artikelen