Kerngegevens Uitzendkrachten


De Uitzendmonitor geeft een compleet beeld van de ontwikkeling van uitzendwerk en de doorstroming van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt. De ontwikkelingen van ALLE uitzendkrachten zijn hierin meegenomen. Zij worden per kwartaal gevolgd. Dit is mogelijk doordat cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden gecombineerd met cijfers van UWV. Beide gegevensstromen samen geven een scherp beeld van uitzendwerk in Nederland.

De belangrijkste resultaten uit de Uitzendmonitor:

Aandeel uitzendwerk binnen de totale flexschil


Aandeel uitzendwerk in flexschil.PNG

Uitzendbanen naar bedrijfsgrootte


Bedrijfsgrootte

Arbeidsmarktpositie na afloop van een uitzendperiode per persoon (2015)


arbeidsmarkpositie uitzendkrachten en ww

Faseverdeling (inclusief scholieren)


Faseverdeling.PNG

Uitzendkrachten zijn steeds hoger opgeleid


Hoger opgeleid