ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuw modeldocument: aanzegging contract met uitzendbeding

Heeft een contract met uitzendbeding meer dan 26 gewerkte weken geduurd? Dan is de uitzendonderneming bij beëindiging van de uitzendovereenkomst verplicht om dit te melden bij de uitzendkracht. Dat moet ten minste tien kalenderdagen voor de beëindiging. Als de uitzendonderneming zich niet of niet helemaal aan deze kennisgevingstermijn houdt, moet de uitzendonderneming een vergoeding aan de uitzendkracht betalen.

Op Mijn ABU hebben we een modelbrief toegevoegd hiervoor.

Denise Groot /Jessica de Kuiper

Gerelateerde artikelen