ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: Arbeidsmarktdiscriminatie

Tweede_kamer_wetgeving_uitzendwerk

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp:

Wat: Algemeen Overleg Arbeidsmarkt

Wanneer: 7 december 2020

Waar: Tweede Kamer (hier live te volgen)

Op maandag 7 december debatteert de Tweede Kamer met minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout over een aantal arbeidsmarktonderwerpen waaronder de voortgangsrapportage arbeidsmarktdiscriminatie.

Wat vindt de ABU?

De ABU heeft de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie hoog op de agenda staan. Het afgelopen jaar heeft de ABU met zijn leden verdere stappen ondernomen om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Het Actieplan diversiteit arbeidsmarkt 2.0 gaf hieraan richting. Kern ervan: de ABU neemt zijn verantwoordelijkheid in het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie. Samen met leden en experts werken we continu aan preventie en voorlichting, zelfregulering en sanctionering, onderzoek en monitoring en communicatie. We zijn het aan onze stand verplicht: zo biedt de uitzendbranche werk aan 160 nationaliteiten, aan 200.000 ouderen en aan ruim 500.000 mannen en 300.000 vrouwen.

De ABU heeft de afgelopen periode met name ingezet op meer preventie en voorlichting. Om een paar voorbeelden te noemen: onze bewustwordings- en informatiecampagne voor onze leden Werk jij mee? Zeg nee’, die is ontwikkeld in 2018, is verdiept in 2020 door via LinkedIn specifiek intercedenten en recruiters te benaderen Deze campagne heeft tot doel het bewust maken van intermediairs en het herkennen van discriminerende verzoeken en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast hebben intercedenten van ABU-leden deelgenomen aan de training ‘Selecteren zonder Vooroordelen’. Deze wordt regelmatig gefaciliteerd. De training is ontwikkeld door het College voor de Rechten van de Mens en maakt de intercedent bewust van zijn eigen vooroordelen en traint de intercedent om met discriminerende verzoeken om te gaan. Verder kunnen intercedenten van ABU-leden gratis gebruikmaken van de app ‘Diversiteit Loont’. Deze app kan door leden worden opgenomen in het vaste inwerkprogramma van de intercedent en informeert en traint de intercedent op het gebied van discriminatie met terugkerende vragen.

De ABU wil arbeidsmarktdiscriminatie voorkomen, maar kan het niet alleen. Om succesvol te zijn, is het belangrijk dat de medewerkers van opdrachtgevers bewust worden gemaakt van de discriminerende verzoeken die zij doen. Anders blijft het dweilen met de kraan open. De ABU vindt dat het kabinet met de vertegenwoordigers van opdrachtgevers én de uitzendbranche in gesprek moet gaan over de aanpak van de discriminerende verzoeken. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen gelijk wordt behandeld.

Gerelateerde artikelen