ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Voluit nee tegen discriminatie

Iedereen moet kunnen meedoen op de arbeidsmarkt, ongeacht afkomst, geloof, geslacht, zwangerschap of leeftijd.

De ABU zegt voluit nee tegen discriminatie. Discriminatie op de arbeidsmarkt vinden wij onacceptabel en ontoelaatbaar. Het bewust meegaan met een discriminerend verzoek van een opdrachtgever is in strijd is met de wet. We doen er alles aan om dit probleem verder te bestrijden.

Dat kunnen we niet alleen. Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem. We roepen werkgevers en andere partijen op om met ons op te trekken bij het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie.

Gerelateerde artikelen