ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Op woensdag 8 maart was het debat over het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.

Dit wetsvoorstel verplicht alle werkgevers in Nederland een antidiscriminatiebeleid op te stellen en bevat een meldplicht voor discriminerende verzoeken voor intermediairs. Op dinsdag 16 maart stemde de Tweede Kamer in met dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.

Bij invoering van dit wetsvoorstel zorgt de ABU voor communicatie naar de leden hoe zij hieraan invulling kunnen geven. De lidmaatschapseisen rond het antidiscriminatiebeleid van de ABU worden ook in lijn gebracht met de wetgeving.

Yoka Eeltink, eeltink@abu.nl

Gerelateerde artikelen