ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU lanceert nieuwe code voor arbeidsmigranten: “We willen ons nadrukkelijk onderscheiden in de markt”

Vanaf 1 januari dit jaar maakt de Fair Employment Code Arbeidsmigranten onderdeel uit van de lidmaatschapscriteria voor ABU-leden die arbeidsmigranten bemiddelen. Met deze code wil de ABU bijdragen aan meer zekerheid voor de arbeidsmigrant, eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld in de branche.

“Velen realiseren zich het misschien niet, maar momenteel is bijna een kwart van alle uitzendkrachten een arbeidsmigrant,” zegt ABU-directeur Jurriën Koops. “Die 370.000 arbeidsmigranten leveren een bijdrage van ongeveer 11 miljard euro aan ons nationaal inkomen. Zonder hen stagneert de economische groei, zowel nationaal als regionaal. En als je dan ook nog eens weet dat onze beroepsbevolking de komende tien jaar krimpt, dan is de noodzaak voor arbeidsmigratie buitengewoon helder.” Om die reden is het volgens Koops dan ook cruciaal om arbeidsmigranten een veilige plek om te wonen en te werken te bieden. “Met de Fair Employment Code Arbeidsmigranten nemen we als ABU daarin onze verantwoordelijkheid. We trekken een heel duidelijke streep: of je bent lid van de ABU en leeft deze code na, of je doet dat niet en hoort dus niet thuis bij de ABU.”

Tom Sijpestijn, directeur-eigenaar van Flexspecialisten

“We willen dat onze arbeidsmigranten zo lang mogelijk bij ons blijven. Dat betekent simpelweg dat je goed voor ze moet zorgen.”

Negatieve beeldvorming

Tom Sijpestijn, directeur-eigenaar van Flexspecialisten en tevens ABU-bestuurslid, is het daar roerend mee eens. “In de media en in de politiek zie je vaak een negatieve beeldvorming over arbeidsmigranten. Het zouden mensen zijn die zich niet aan de regels houden, slecht gehuisvest zijn en onderbetaald worden. Dat is een volstrekt ongenuanceerd beeld waar wij als ABU niet mee geassocieerd willen worden.” Ook zijn bureau bemiddelt arbeidsmigranten voor bijvoorbeeld de foodsector en distributie, vertelt hij. “Wij willen in de markt niet te boek staan als een uitzender die dingen slecht regelt. Bovendien willen we dat onze arbeidsmigranten zo lang mogelijk bij ons blijven. Dat betekent simpelweg dat je goed voor ze moet zorgen.” Flexspecialisten voldoet nu al aan de code. En dat geldt voor het overgrote deel van de leden van ABU International, benadrukt Sijpestijn. “Voor 80% van de leden van ABU International is de code geen enkel probleem. 10% zal een aantal aanpassingen moeten doen. En dan is er nog zo’n 10% die onbewust dingen niet doet en waarvoor een aantal items nieuw zullen zijn. Eigenlijk hebben we in de code dus opgeschreven wat verreweg de meeste ABU-leden in de praktijk al doen.”

“De code richt zich op vier domeinen waar wij als uitzenders een rol in spelen: werk, huisvesting, registratie en veilig en gezond werken,” vervolgt Koops. “Meer concreet betekent het dat wij het gebruik van A1-verloning en contracting afwijzen. Het betekent ook dat we werkzekerheid bieden en dat ABU-leden vooraf duidelijk moeten maken wat het brutoloon is en hoeveel uur er minimaal gewerkt wordt. Daarnaast faciliteren we een goede registratie van arbeidsmigranten en zorgen we ervoor dat de uitzendovereenkomst in de eigen landstaal beschikbaar is. Bovendien geldt voor arbeidsmigranten de gebruikelijke wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid en passen onze leden het corona veiligheidsprotocol toe. En tot slot brengen we een scheiding aan tussen wonen en werken: huisvesting is via uitzendorganisaties alleen mogelijk voor de short- en midstay.”

Jurriën Koops, directeur ABU

"Met onze bredere aanpak om de kwaliteit in de branche te vergroten en het buitengebied te verkleinen, maken wij als ABU de bewuste keus om het kaf van het koren te scheiden en ons in de markt nadrukkelijk te onderscheiden.”

Transparant en eerlijk

Onderdeel van de code is tevens het ABU-Fair Recruitment Charter, zo maakt Sijpestijn duidelijk. “Wij willen als ABU-leden een transparant en eerlijk recruitmentproces voor arbeidsmigranten. Daarmee willen we de illegale recruiters de wind uit de zeilen nemen.” In het Charter – dat is gebaseerd op de Fair Recruitment Code van de International Labour Organization (ILO) – is vastgelegd dat recruitmentbureaus zorgen voor de correcte, transparante en volledige voorlichting van arbeidsmigranten. Sijpestijn: “Dat betekent onder meer dat recruitment fees zijn verboden, er duidelijkheid is over huisvestingsmogelijkheden en -voorwaarden, er een verplichting is om een ziektekostenverzekering in Nederland aan te bieden en arbeidsmigranten in de eigen taal over die zaken voorgelicht worden.”

“De code en het charter zijn zeker niet vrijblijvend,” stelt ABU-directeur Koops. “We proberen hier zoveel mogelijk leden in mee te krijgen. Lukt dat niet, dan zullen we uiteindelijk niet aarzelen om afscheid van ze te nemen. En voor nieuwe leden verhoogt dit de toetredingsdrempel.” Ook is er sinds 1 februari een klachtenloket bij de ABU waar arbeidsmigranten zich kunnen melden, als ze geen gehoor vinden bij hun uitzendorganisatie. “Dit alles past binnen een bredere aanpak van de ABU om de kwaliteit in de branche te vergroten en het buitengebied te verkleinen. Er ligt een veertien punten tellend ABU-actieplan om de malafiditeit in de sector aan te pakken. Per 1 januari is er een payroll-keurmerk gekomen. We hebben de eisen voor het ABU-lidmaatschap verhoogd. We willen de positie van uitzendkrachten in de nieuwe cao verbeteren. Daarmee maken wij als ABU een bewuste keus: om het kaf van het koren te scheiden en ons in de markt dus nadrukkelijk te onderscheiden.”

Gerelateerde artikelen