ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU, NBBU en Pharos werken aan betere zorg internationale medewerkers

Uit onderzoek van Pharos blijkt dat er nog veel misgaat in de zorg voor zieke arbeidsmigranten. Zij weten vaak niet waar ze terechtkunnen en waar ze recht op hebben. Om ABU-leden daarin te ondersteunen, wordt in samenwerking met Pharos een checklist opgesteld.

Enkele maanden geleden publiceerde Pharos een onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van arbeidsmigranten. De voornaamste conclusie: er gaan dingen goed en er gaat ook nog veel mis in de zorg voor zieke arbeidsmigranten. “Dan gaat het niet alleen om malafide bureaus,” zegt projectleider en senior adviseur Inge Goorts van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. “Ook bij de gecertificeerde uitzendbureaus is er niet altijd voldoende oog voor gezondheid en welzijn.” Zo weten arbeidsmigranten in een aantal gevallen niet hoelang ze werk hebben en wanneer ze ingeroosterd worden, waardoor veel stress ontstaat, aldus Goorts. “Daarnaast is het werk soms ook fysiek zwaar, ervaren ze een hoge werkdruk en missen ze een sociaal netwerk. Vanuit de organisatie van het werk ligt de focus uiteraard op dat werk. En dan is er niet vanzelfsprekend altijd aandacht voor gezond leven en ontspanning. Dat alles maakt de situatie van arbeidsmigranten die gezond hiernaartoe komen, snel kan verslechteren.”

Ontbreken kennis zorgsysteem

En ook de toegang tot zorg is een probleem, constateert Goorts. “Arbeidsmigranten weten vaak niet hoe ons zorgsysteem werkt. Ze weten niet wat een bedrijfsarts is. En ook het concept van huisarts kennen ze niet altijd. In hun land van herkomst gaan ze namelijk direct naar het ziekenhuis. En dan zijn er nog praktische drempels. Hoe plan je een afspraak met een huisarts in als je onregelmatig werkt, geen vervoer hebt of de taal niet spreekt?” Ze ziet dan ook een belangrijke rol voor uitzendorganisaties en inleners om daar verbetering in te brengen. “Zorg voor een goede informatievoorziening over hoe ons gezondheidszorgsysteem werkt en over de arbowetgeving. En zet in op preventief beleid: probeer problemen vroegtijdig te signaleren.”

Hoe plan je een afspraak met een huisarts in als je onregelmatig werkt, geen vervoer hebt of de taal niet spreekt?

Schoolvoorbeeld goed werkgeverschap

Een voorbeeld van een uitzendorganisatie die daar werk van maakt, is Flexible Human Services (FHS), vertelt Goorts. “Zij hebben een apart sociaal team, dat zich toelegt op het welbevinden van de internationale medewerkers. Een schoolvoorbeeld van goed werkgeverschap.” Maar wat doet FHS dan precies? “Jaarlijks werken zo’n tweeduizend internationale medewerkers voor ons,” vertelt Maartje Groenewegen van FHS. “Menselijkheid en het creëren van een familiegevoel zijn belangrijke kernwaarden van ons bedrijf. Het idee van een sociaal team komt daar uit voort.” Dat team – waarvan ze zelf teamleider is – bestaat uit zeven mensen, vertelt ze. “Wij proberen onze internationale medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. Want feit is dat zij gewoon meer begeleiding nodig hebben dan andere uitzendkrachten.”

 

“Wij proberen onze internationale medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. Want feit is dat zij gewoon meer begeleiding nodig hebben dan andere uitzendkrachten.”

Maartje Groenewegen, teamleider FHS


Aandacht en zorg

Iedere internationale medewerker krijgt een persoonlijk gesprek met iemand van haar team, aldus Groenewegen. “We informeren dan hoe het gaat en of er nog dingen zijn waar we ze bij kunnen helpen. Dat creëert meteen al een band.” Als iemand ziek wordt, dan is er op de eerste dag al contact. “We vragen dan altijd of ze hulp nodig hebben om naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan. We regelen desgewenst de afspraak en Pools en Roemeens sprekende collega’s kunnen mee als tolk. Dat aanbod is geheel vrijblijvend. Maar we merken dat het enorm gewaardeerd wordt.” De leden van het sociaal team worden dan ook als vertrouwenspersonen gezien, merkt ze. “Ook als mensen uitvallen door repetitief werk, gaan we daarmee aan de slag. Daarnaast helpen we bij het aanvragen van zorgtoeslag. En we bieden een speciale zorgverzekering aan, waarbij arbeidsgerelateerde fysio en spoedeisende tandartszorg worden vergoed en het eigen risico volledig is afgedekt.”

Wij willen als werkgever dat mensen weten dat ze erbij horen, vat Groenewegen het kernachtig samen. “Het is een hele stap voor internationale medewerkers om hiernaartoe te komen. Daar hebben wij als Nederland veel baat bij. Dus verdienen zij ook onze zorg en aandacht.”

"De uitzendbranche is hard bezig om de situatie van arbeidsmigranten beter te maken"

Inge Goorts, senior adviseur Pharos

Cultuur-sensitief werkgeverschap

De ABU vindt het belangrijk dat uitzendorganisaties nog nadrukkelijker inzetten op cultuur-sensitief werkgeverschap, stelt Peter Loef, programmamanager Arbeidsmigratie van de ABU. “Daarom wordt er dus ook samen met Pharos gewerkt aan een checklist voor ABU- en NBBU-leden. Aandacht voor gezondheid en welzijn is een voorname pijler van het Masterplan Arbeidsmigratie dat de ABU heeft opgesteld. Dat masterplan is 22 februari jongstleden aangeboden aan minister Karien van Gennip.” Pharos-adviseur Goorts is heel blij dat de ABU en NBBU werk maken van hun aanbevelingen. “Arbeidsmigranten zijn over het algemeen negatief in het nieuws. Het is mooi om te zien dat er een heleboel mensen binnen de uitzendbranche hard bezig zijn om hun situatie beter te maken.”

Gerelateerde artikelen