ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU pleit voor behoud van looninhoudingen voor huisvesting arbeidsmigranten

De ABU dringt aan op het behouden van de mogelijkheid om tot 25 procent van het loon van arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. De Tweede Kamer stemt morgen over een motie om deze regeling af te schaffen. De minister van SZW ontraadde de motie. De ABU vindt afschaffing ongewenst, want het speelt malafide uitzenders in de kaart en heeft negatieve gevolgen voor zowel arbeidsmigranten als bonafide uitzenders.

De looninhoudingen via de loonstrook bieden transparantie en zijn zichtbaar voor controle-instanties. Elk ander alternatief verdwijnt uit het zicht van private en publieke handhavers. Zonder deze inhoudingen gaat een deel van de bedrijven op zoek naar minder transparante alternatieven. Dit kan leiden tot een toename van cash-betalingen. Dit speelt malafide huisvesters in de kaart.

Momenteel vinden de inhoudingen op het loon plaats onder strikte voorwaarden en alleen als de werknemer hiervoor toestemming geeft. Een van de voorwaarden is dat de verhuurder een keurmerk moet hebben van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) of het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF). Deze keurmerken waarborgen de kwaliteit van de huisvesting voor arbeidsmigranten.

Als het niet langer toegestaan zou zijn om deze inhoudingen op het loon te doen, dan verdwijnt de stimulans voor verhuurders om deze keurmerken te behalen. De reden hiervoor is dat het behalen van een dergelijk keurmerk vaak een investering vereist. Dit zou kunnen leiden tot een daling van de kwaliteit van de huisvesting voor arbeidsmigranten. De ABU vindt dat onwenselijk.

In 2015 – bij de totstandkoming van de wet Aanpak Schijnconstructies – besloot de Tweede Kamer om vanwege bovengenoemde redenen een uitzondering te maken op het inhoudingenverbod.

Gerelateerde artikelen