ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsmigratie. Begin with the end in mind

De discussie over arbeidsmigratie kent vele invalshoeken, belangen, risico’s en kansen. Beleidsmakers, politiek en belanghebbenden houden elkaar in een houdgreep. Ieder rapport dat wordt gepubliceerd biedt de versnipperde belanghebbenden handvatten om een punt te maken. Jammer, arbeidsmigratie is een wicked problem en vraagt juist tegenovergesteld gedrag: namelijk samenwerken in plaats van ieder voor zich. Een gezamenlijke aanpak dus waarin brede welvaart centraal moet staan. Dat betekent oog voor de effecten op markt en samenleving.

Wat zijn de ingrediënten voor een gezamenlijke aanpak? Ik zou zeggen: begin with the end in mind. Ontwikkel met de BV Nederland en maatschappelijke partners een langetermijnvisie over hoe wij in de toekomst tot brede welvaart willen komen en kijk welke rol arbeidsmigratie daarbij kan spelen. Brede welvaart gaat over wonen, onderwijs en werken. Over een goede leefomgeving. Nu en straks.

De krapte op de arbeidsmarkt en de woningmarkt raakt velen onder ons inmiddels óók privé. Arbeidsmigratie is een van de mogelijke oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe dat er in de praktijk uit zou kunnen zien? Tijdens ons jaarlijkse congres op 26 september ga ik met Monica Sie Dhian Ho van Clingendael en met de genodigden van ons congres over dit onderwerp in gesprek.

Benieuwd of we een stip op de horizon kunnen zetten.

Gerelateerde artikelen