ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“De realiteit is dat we arbeidsmigranten hard nodig hebben”

Samenwerking schoonmaakbedrijf CSU en uitzendbranche

Nog niet eerder was de krapte op de arbeidsmarkt zo groot. “Het is schrijnend,” zegt Patrick de Groot van schoonmaakbedrijf CSU. “We hebben momenteel meer dan tien procent openstaande vacatures. Een record. En door de vergrijzing zal de krapte ook aanhouden. We moeten daarom creatief zijn en over de grenzen kijken naar aanvullende mogelijkheden.”

Han van Horen en Patrick de Groot

“Van intensief samenwerken met vacatureplatforms tot het organiseren van stapelbanen. We hebben inmiddels alle mogelijke oplossingen uitgeprobeerd. Maar het blijft ontzettend lastig om aan voldoende personeel te komen,” vertelt De Groot. “Ook onze klanten komen daardoor in de problemen. Als marktleider werken we voor bijna alle grote vakantieparken in Nederland. Zonder schoonmaak kunnen er geen vakantiehuisjes worden verhuurd. We zoeken daarom constant naar co-creatiemogelijkheden met klanten en leveranciers, zoals het organiseren van combi-banen voor studenten van een facilitaire opleiding. Maar het is slechts deel van de oplossing. Er blijven meer vacatures dan mensen.”

Fulltime contracten slimme zet

Vandaar dat De Groot acht maanden geleden bij uitzendorganisatie HOBIJ aanklopte voor internationale medewerkers. “Een samenwerking die zijn vruchten afwerpt,” zegt hij. “Inmiddels zijn er naar volle tevredenheid 180 medewerkers uit Spanje en Portugal voor ons bemiddeld. En dat aantal groeit nog iedere week. Het was echter geen gemakkelijke oplossing. In de schoonmaak gaat het vaak om contracten voor alleen de ochtend- of avonduren. Maar om de internationale medewerkers langer aan ons te binden, hebben we gekozen voor het bieden van fulltime contracten. Organisatorisch heeft dat flink wat gevraagd, maar in goed overleg met onze klanten hebben we inmiddels oplossingen gevonden om onze mensen toch voor 85 procent productief in te zetten.”

Een slimme zet van CSU, noemt Han van Horen van HOBIJ de fulltime contracten. “Wij doen al bijna vijfentwintig jaar aan international recruitment en zoeken in alle hoeken van de EU naar geschikt personeel. In landen waar traditioneel veel geworven werd, zoals Polen, Letland en Litouwen, begint echter ook krapte te ontstaan. Vandaar dat we sinds vorig jaar uitwijken naar Spanje en Portugal. Maar ook daar heeft personeel veel keuzemogelijkheden. Samen met de klant moet je dus out of the box-denken en het anders durven doen. Met de fulltime contracten heeft CSU zijn nek uitgestoken.”

Andere succesfactoren

Ook een goede onboarding en voldoende aandacht zijn belangrijke succesfactoren, aldus De Groot. “De huisvesting was een uitdaging, onder andere door de recente oorlog in Oekraïne. Maar ook daarvoor hebben we met onze klanten goede afspraken kunnen maken. Inmiddels zijn er zelfs leuke samenwerkingen op de vakantieparken ontstaan, zoals een schoonmaker die met veel plezier in de weekenden pizza’s bakt in de horecagelegenheid van onze klant. En we bieden onze medewerkers elektrische fietsen, zodat ze de omgeving kunnen verkennen en zich niet hoeven te vervelen.” Voor de juiste begeleiding zijn er bovendien persoonlijke jobcoaches, vult Van Horen aan. “Deze coaches spreken dezelfde taal, helpen met vragen en kunnen de internationale medewerker op weg helpen. Voldoende aandacht is belangrijk en helpt om iemand zich hier thuis te laten voelen.”

Deel van de oplossing

Het zusterbedrijf van HOBIJ, Job Invest, is gespecialiseerd in het bemiddelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft een eigen werkplaats waar mensen die een tijdje uit het arbeidsproces zijn geweest in hun eigen tempo worden klaargestoomd om terug te keren. Maar dat Nederland internationale medewerkers ook nodig heeft en de komende jaren nodig blijft hebben, staat volgens Van Horen buiten kijf. “Het is al jaren een deel van de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn momenteel zo’n 800.000 arbeidsmigranten in Nederland en er is nog steeds sprake van een personeelstekort. De krapte is dus structureel en zal door vergrijzing en ontgroening alleen maar toenemen. Willen we de economische groei die we gewend zijn behouden of zelfs verbeteren, dan blijven arbeidsmigranten hard nodig. Van binnen Europa, en misschien zelfs van daarbuiten. Dat is de realiteit die we onder ogen moeten zien.”

Gerelateerde artikelen