ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Het beste land voor talent

Vorige week was er terecht veel aandacht voor het vestigingsklimaat in ons land. Er werd in de Tweede Kamer over gedebatteerd.

Vestigingsklimaat laat zich ongeveer als volgt omschrijven. Het bedrijfsleven is het fundament van onze economie en welvaart. Daar wordt het geld verdiend waarmee we sociale voorzieningen, wegen, zorg en onderwijs betalen. En om bedrijven aan te trekken en in Nederland te houden, moeten we een land zijn waar een bedrijf graag gevestigd is. En: waar mensen graag voor willen werken.

Het gaat niet goed met dat vestigingsklimaat bleek uit twee onderzoeken die tegelijkertijd verschenen. De Nationale Peiling Ondernemingsklimaat van VNO-NCW en MKB-Nederland kreeg veel aandacht. Het andere onderzoek van de Intelligence Group ten onrechte beduidend minder.

Driekwart van de ondernemers ziet het ondernemersklimaat in Nederland verder verslechteren en bijna 20% overweegt een vertrek uit ons land. Het gebrek aan stabiliteit en voorspelbaarheid van de overheid vormt een van de grootste zorgpunten. Het zal er na deze week niet beter op geworden zijn.

Veel minder aandacht was er voor het onderzoek van de Intelligence Group. Daaruit blijkt dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor de internationale arbeidsmarkt. Ruim 24 miljoen Europeanen zouden graag over de grens willen werken, bij 92% van hen staat Nederland niet op de shortlist. Nederland is zelden top-of-mind en blijkt vaak tweede keus. Slechts 8% van het Europese mobiele arbeidspotentieel heeft interesse om in Nederland te wonen en te werken.

De zorgen over het vestigingsklimaat voor bedrijven zijn terecht. Maar meer nog moeten we ons, met het oog op het structurele tekort aan mensen, vooral richten op het vestigingsklimaat voor werkenden. Want zonder goede mensen valt er weinig te ondernemen. Met onze vijfde plaats op de Global Talent Competitiveness Index 2023 hebben we wereldwijd voor talent nog steeds een sterke positie. Laten we er zuinig op zijn en dit niet vergeten in het debat over arbeidsmigratie.

Gerelateerde artikelen