ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Drie vragen over arbeidsmigratie aan Monique Kremer

Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap UvA en voorzitter Adviesraad Migratie (ACVZ)

Is arbeidsmigratie nodig om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan?

“Er zijn veel manieren om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan, zoals het bieden van betere arbeidsvoorwaarden, een betere combinatie van zorg en arbeid en meer autonomie op het werk. Dat maakt werk aantrekkelijk. Je kunt daarmee burn-out onder personeel voorkomen en mensen die op dit moment aan de kant staan toch mee laten doen. En misschien willen mensen dan ook wel meer uren maken. Maar op de lange termijn zal ook arbeidsmigratie nodig zijn en blijven, omdat we werk hebben dat niet iedereen wil of kan doen. Bovendien kan arbeidsmigratie bijdragen aan innovatie van de economie. Het is echter een van de manieren om krapte tegen te gaan. Daarbij zijn ook voor Internationale medewerkers verbeteringen van arbeidsvoorwaarden en werkinhoud noodzakelijk.”

Wat moet anders als meer internationale medewerkers naar Nederland komen?

“Betere huisvesting, betere arbeidsvoorwaarden, betere lonen en een betere ondersteuning om deel uit te kunnen maken van de samenleving. Het rapport van de commissie-Roemer heeft een goede aanzet gegeven tot verbeteringen, maar werkgevers zouden meer moeten doen. Veel EU-arbeidsmigranten maken lange werkweken waardoor er te weinig tijd overblijft om de Nederlandse taal te leren. Daarmee krijg je een herhaling van het gastarbeidersverleden, arbeidsmigranten vinden moeilijk hun plek in de samenleving. Ook zouden werkgevers zich meer moeten bekommeren om de loopbaan van hun medewerkers. Niemand kan tot zijn pensioen in de kas of een distributiecentrum blijven werken, dat is fysiek te zwaar.”

Welke rol kan de uitzendbranche hierbij spelen?

“Nu neemt niemand verantwoordelijkheid voor de inburgering en de loopbaan van arbeidsmigranten. De inleners en de uitzenders niet. Ik zou graag zien dat inleners meer investeren in de loopbaan van Internationale medewerkers, verantwoordelijkheid nemen voor deze groep en mensen sneller in dienst nemen. De uitzendbranche kan dan doen waar zij goed in is: het bemiddelen en laten doorstromen van mensen. Blijft iemand een halfjaar in Nederland, dan is een uitzendbaan prima. Maar iemand die langer blijft, moet de kans krijgen op een plek in de samenleving. Dat is tevens belangrijk voor het behoud van maatschappelijk draagvlak voor Internationale medewerkers.”

Gerelateerde artikelen