ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Frank van Gool (OTTO Work Force): “Nederlanders denken steeds positiever over arbeidsmigranten”

Frank van Gool, OTTO, Uitzendwerk 3 2020

De coronacrisis heeft de problemen rond een veilig, zeker en welkom verblijf van arbeidsmigranten extra blootgelegd. Het is nu tijd voor serieuze maatregelen, meent CEO Frank van Gool van OTTO Work Force. Hij is dan ook blij dat de ABU – naast het al bestaande coronaprotocol – met een Kwaliteitsimpuls Arbeidsmigranten komt.

“De ruim 400.000 arbeidsmigranten in ons land zijn cruciaal om de Nederlandse economie draaiende te houden. Arbeidsmigranten leveren een bijdrage aan het BNP van maar liefst 15 miljard euro,” zegt Van Gool. “Maar aan de onderkant van de markt voor arbeidsmigranten is er veel slecht geregeld, er zijn veel malafide uitzendbureaus. Deze partijen verpesten het voor ons allemaal. Regulering door de overheid moet ervoor zorgen dat die malafide bureautjes hard worden aangepakt en uit de markt worden gehaald.”

 

“Arbeidsmigranten moeten onder normale arbeidsomstandigheden kunnen werken en wonen.”

 

Ook de huisvesting van arbeidsmigranten kan volgens Van Gool stukken beter. “De gemiddelde Nederlander denkt gelukkig steeds positiever over de arbeidsmigrant, zo blijkt uit onderzoek dat wij onlangs hebben laten uitvoeren. Bijna driekwart van de Nederlanders zegt dat arbeidsmigranten welkom zijn. Maar ze maken zich wel zorgen om de druk die hun komst op de huizenmarkt veroorzaakt. Zo’n 44.500 goedkope woningen, geschikt voor starters, worden nu door arbeidsmigranten onttrokken aan de reguliere woningmarkt. Dat is onwenselijk.” Veel arbeidsmigranten zijn volgens Van Gool tijdelijk in ons land. “In een woning midden in een woonwijk zijn zij dan ook niet op hun plaats. Vandaar dat wij als uitzendsector door het hele land met gemeenten in gesprek zijn om fatsoenlijke huisvesting op speciale locaties te creëren.” Helaas is huisvesting van arbeidsmigranten voor gemeenten ‘geen sexy onderwerp’, constateert Van Gool. “Daarom is het goed dat de ABU zich hard blijft maken voor het realiseren van 120.000 extra gecertificeerde SNF-bedden binnen vijf jaar.”

Goede arbeidsomstandigheden zijn in de ogen van Van Gool tevens een vereiste om als land aantrekkelijk te zijn voor arbeidsmigranten. “Wij vinden het belangrijk dat het uitzendbeding uitgesloten wordt voor werknemers die uit het buitenland gehaald worden. Wij bieden dan ook geen maandcontracten, maar bepaalde-tijdcontracten voor de duur dat ze willen komen. Dat biedt zekerheid. We zorgen voor een veilige werkomgeving, voor elke werknemer, dus ook voor arbeidsmigranten. En we regelen fatsoenlijke huisvesting, het liefst in studio’s van twee personen en appartementen tot vier personen.”

“Als wij willen dat onze kinderen in dezelfde welvaart zullen leven als wij, dan moeten we arbeidsmigranten verwelkomen. Zij zijn keilhard nodig voor onze economie. Maar tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat ze onder normale arbeidsomstandigheden kunnen werken en gehuisvest worden. De arbeidsmigranten hebben daar recht op.”

Dit artikel verscheen in Uitzendwerk 3 2020

Gerelateerde artikelen